Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0088125439
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

215,72

Netto andelsverdi per 23.01.2020

+0,38%

Avkastning 1 dag

+0,98%

Avkastning 1 måned

+1,86%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer i obligasjoner notert på en offisiell børs eller tilsvarende anerkjent markedsplass for obligasjoner. Obligasjonene skal hovedsakelig være utstedt i euro eller annen valuta fra et EU- eller EØS-medlemsland.

Varigheten må være i intervallet 3-7 år.

Varigheten viser blant annet kursrisikoen på obligationene fondet har investert i. Jo lavere varighet, desto mer kursstabil er obligationene, hvis renten endrer seg.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål. Fondet kan ta short posisjoner gjennom bruk av derivater. Fondet kan bruke CDS (Credit Default Swaps) med eller uten underliggende aktiva.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

European Bond Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 104,41
I løpet av 3 årNOK 114,75
I løpet av 5 årNOK 118,62
I løpet av 7 årNOK 164,97
I løpet av 10 årNOK 178,52
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Andreas Dankel & team

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 23

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 29.11.2019

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
European Bond Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 29.11.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
5,50 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/11-12/2022 000000000000013.7513,75% Obligasjoner EUR Italia IT0004848831
5,50 SPAIN (GOVERNMENT) 30/4-2011/2021 000000000000008.148,14% Obligasjoner EUR Spania ES00000123B9
4,40 SPAIN (GOVERNMENT) 31/10-2013/2023 000000000000006.156,15% Obligasjoner EUR Spania ES00000123X3
2,0 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/12-2015/2025 000000000000005.615,61% Obligasjoner EUR Italia IT0005127086
0,875 AIB MORTGAGE BANK 4/2-2016/2023 000000000000003.883,88% Obligasjoner EUR Irland XS1357663050
0 BUNDESOBL-120 14/04-2018/2023 000000000000003.793,79% Obligasjoner EUR Tyskland DE0001141778
3,80 SPAIN (GOVERNMENT) 30/4-2014/2024 000000000000003.553,55% Obligasjoner EUR Spania ES00000124W3
3,4 IRELAND TREASURY 18/3-2014/2024 000000000000003.523,52% Obligasjoner EUR Irland IE00B6X95T99
1.75 FRENCH REP 25/11-2014/2024 000000000000003.303,30% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011962398
2.5 BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1/12-14/2024 000000000000003.283,28% Obligasjoner EUR Italia IT0005045270
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
European Bond Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0088125439
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta EUR
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 02.07.1998
  Bloomberg FNEMUBA LX
  Wertpapierkennnummer 989553
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Sveits
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Tyskland, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge, Sveits
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Europa
  Benchmark Bloomberg-Barclays Capital Euro-Aggregate 500 MM Index.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 23.01.2020 26,26
  Netto andelsverdi NOK pr. 23.01.2020 215,72
  Durasjon pr. 30.12.2019 6,87
  Effektiv rente pr. 30.12.2019 0,41
 • Risikoindikatorer pr. 31.12.2019

  Risikoindikatorer pr. 31.12.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 4,41 4,69 3,47 7,41 5,97
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 7,07 7,21 7,11 6,76
  Tracking Error 1,65 2,06 1,84 1,87
  Information Ratio -0,38 -0,28 -0,29 0,04
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.