Danske Invest

USA, klasse NOK

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060517076
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
ESG restriction report
Sustainalytics ESG Risk Rating

260,06

Netto andelsverdi per 25.09.2020

+0,00%

Avkastning i dag

+0,24%

Avkastning 1 måned

+0,11%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til avkastningen på de amerikanske aksjemarkedene. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer i aksjer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har hovedaktivitet i, eller som er notert på børser/markedsplasser i USA.

Investeringsstrategien er aktiv, og fondets portefølje settes sammen på bakgrunn av en kvantitativ tilnærming, hvor aksjemarkedet screenes og rangeres etter utvalgte egenskaper på bekgrunn av nøkkeltall og historiske svingninger.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Bærekraftprofil
Felles for fond merket med ESG Inside er at de jobber innenfor rammene av Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer og blant annet avstår fra å investere i selskaper som baserer omsetningen sin på kull, oljesand, kontroversielle våpen og/eller tobakk. Hvis du ønsker et fond med fokusområder som strekker seg lenger enn retningslinjene, velger du et fond med bærekraftprofilen «Restricted», «Integrated» eller «Thematic».

«ESG Inside» gjelder for fond:
- som jobber innenfor rammene av Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer
- som enda ikke oppfyller kriteriene for et av de andre tre bærekraftmerkene, eller der de tre andre merkene ikke er relevante. 

Avkastning

USA, klasse NOK
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
På grunn av endringer i investeringsstrategien ble resultatene frem til desember 2017 oppnådd under omstendigheter som ikke lenger er gjeldende.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
6 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 103,13
I løpet av 3 årNOK 139,55
I løpet av 5 årNOK 161,62
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

René Ebbesen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc., CFA, FRM
Antall års erfaring: 25

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2020

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
USA, klasse NOK

Beholdningsliste pr. 31.07.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
Apple Inc. 000000000000006.936,93% Aksjer USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000005.535,53% Aksjer USD USA US5949181045
Amazon.com 000000000000004.234,23% Aksjer USD USA US0231351067
Facebook Inc A (US) 000000000000001.751,75% Aksjer USD USA US30303M1027
Alphabet Inc C 000000000000001.541,54% Aksjer USD USA US02079K1079
Home Depot Inc. 000000000000001.441,44% Aksjer USD USA US4370761029
UnitedHealth Group Inc. 000000000000001.431,43% Aksjer USD USA US91324P1021
Berkshire Hathaway Inc. B 000000000000001.401,40% Aksjer USD USA US0846707026
Verizon Communications Inc. (US) 000000000000001.311,31% Aksjer USD USA US92343V1044
AT&T Inc. 000000000000001.251,25% Aksjer USD USA US00206R1023
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
USA, klasse NOK

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060517076
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 29.10.2013
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
  Klasse av USA - Akkumulerende KL
  Andre klasser USA - Akkumulerende, klasse DKK W h
  USA - Akkumulerende, klasse DKK h
  USA, klass SEK
  USA, klass SEK W
  USA, klasse NOK W
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Nord-Amerika
  Benchmark MSCI USA inkl. nettoudbytte omregnet til NOK
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 25.09.2020 1.849,86
  Netto andelsverdi NOK pr. 25.09.2020 14:00 260,06
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2020

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 3,13 11,75 10,08
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 13,85 13,30
  Tracking Error 3,45 3,14
  Information Ratio -1,74 -1,33
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.