Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W

Morningstar Rating™ : - Bærekraftige fond - ISIN: DK0060608115
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Investeringsbegrensninger
Karbonavtrykk
Sustainalytics "ESG Risk Rating"
Sustainability-related disclosure (eng.)
Bærekraftsprofil
Complaints procedure

178,64

Netto andelsverdi per 22.10.2021

+0,00%

Avkastning i dag

-0,75%

Avkastning 1 måned

-2,08%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå avkastning på linje med avkastningen for aksjer i fremvoksende markeder. Fondet er akkumulerende. Fondet har et særskilt fokus på bærekraft og er kategoriseret som et artikel 9 fond i henhold til EU sin handlingsplan for bærekraftig finans (SFDR, EU forordning 2019/2020). Fondets investeringsmål er å bidra i overgangen til en økonomi som har lavere karbonutslipp, er mer klimabestandig og utnytter ressurser mer effektivt gjennom sirkulær økonomi og reduksjon av CO2-utslipp.

Investeringsstrategi

Investerer i aksjer i fremvoksende markeder og imøtekommer det bærekraftige investeringsmålet ved å investere i selskaper som samsvarer med den valgte indeksen. Indeksen oppfyller forordningens minimumskrav til en EU klimaovergang-indeks.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen.

Det kan også være selskaper i indeksen som fondet ikke er investert i. Disse selskapene er ekskludert fordi de vurderes til å ha vesentlig negativ påvirkning på fondets bærekraftige investeringsmål. I tillegg til å følge de bærekraftige investeringsmålene, så fremmer også fondet miljømessige- og sosiale forhold gjennom screening, investeringsrestriksjoner og aktivt eierskap. Dette kan i visse tilfeller føre til avvik mot fondets referanseindeks.

Du som investor kan forvente at avkastningen i stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av kostnadene. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Investering er kun mulig for investorer som har inngått en rådgivningsavtale med Danske Bank eller en annen distributør, jf. prospektet.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Bærekraftige fond
Fond med et bærekraftig investeringsmål kalles bærekraftige fond. Disse fondene investerer i aktiviteter som tar sikte på å løse noen av utfordringene kloden står overfor, og bidra til et mer bærekraftig samfunn. For eksempel kan fondets investeringer gi lav klimapåvirkning, eller det investerer i aktiviteter som sikrer rent drikkevann, reduserer energiforbruket, øker det biologiske mangfoldet, reduserer forurensning eller sikrer økt sosial likestilling. Investeringene i et bærekraftig fond har heller ikke store negative effekter på andre bærekraftige mål.
 
Bærekraftige fond oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren
Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
6 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 108,45
I løpet av 3 årNOK 132,52
I løpet av 5 årNOK 163,17
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Kim Thomsen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: FD
Antall års erfaring: 35

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.09.2021


Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W

Beholdningsliste pr. 30.09.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000005.085,08% Aksjer TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics 000000000000004.174,17% Aksjer KRW Sør-Korea KR7005930003
Tencent Holdings Ltd. 000000000000003.673,67% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd 000000000000003.323,32% Aksjer HKD Hong Kong KYG017191142
NIO Inc. ADR A 000000000000001.961,96% Aksjer USD USA US62914V1061
Meituan Dianping 000000000000001.721,72% Aksjer HKD Hong Kong KYG596691041
Samsung SDI 000000000000001.211,21% Aksjer KRW Sør-Korea KR7006400006
Gazprom PJSC (USD) 000000000000001.191,19% Aksjer USD Russland RU0007661625
JD.com Inc ADR 000000000000001.041,04% Aksjer USD USA US47215P1066
Sberbank (USD) 000000000000000.960,96% Aksjer USD Russland RU0009029540

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060608115
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest Index
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 26.08.2015
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
  Klasse av Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL
  Andre klasser Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
  Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
  Global Emerging Markets Restricted, klass SEK
  Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W
  Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK
  Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W
  Skattetype Aktieindkomstbeskattet
 • Profil

  Profil

  Profil Indeks basert
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Vekstmarkeder
  Benchmark MSCI Emerging Markets Climate Change Index inkl. nettoudbytter målt i NOK
  Anbefalt investeringshorisont 7 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 21.10.2021 5.546,80
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 21.10.2021 134,26
  Netto andelsverdi NOK pr. 22.10.2021 14:00 178,64
 • Risikoindikatorer pr. 30.09.2021

  Risikoindikatorer pr. 30.09.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 8,45 9,84 10,29
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 12,58 11,21
  Tracking Error 0,65 0,53
  Information Ratio -1,21 -1,09
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.