Introduksjon til Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer

Alle investeringsmuligheter i Danske Invest er omfattet av Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer. Dette sikrer at investeringene dine alltid bygger på de fire viktige bærekraftprinsippene nedenfor :
 

Vi jobber systematisk med bærekraft i fondene

Når forvalterne våre analyserer og velger investeringer til fondene , forventer vi at de trekker inn bærekraftaspekter i investeringsprosessen sammen med finansielle faktorer.


Vi påvirker og jobber aktivt med investeringene

Vi mener at vi gjennom konstruktiv dialog mellom forvalterne våre og selskapene vi investerer i på en effektiv måte kan flytte investeringene våre i en mer bærekraftig retning, samt oppnå en bedre forståelse av risikoene og mulighetene som ligger i investeringen. 


Vi velger bort investeringer som bryter med retningslinjene våre for bærekraft

Vi har besluttet å avstå fra å investere i selskaper som baserer omsetningen sin på oljesand, termisk kull, tobakk eller kontroversielle våpen etter fastsatte kriterier.


Vi har full åpenhet om arbeidet med bærekraftige investeringer

Vår forpliktelse til å jobbe bærekraftig med investeringer kan til tider skape dilemmaer og interessekonflikter. Derfor har vi alltid som mål å være åpne om disse dilemmaene og gå i dialog med investorene våre og andre interessenter for å finne de best mulige løsningene. Som investor kan du alltid få informasjon om bærekraft i investeringene dine ved å lese fondenes bærekraftdokumenter, som viser bærekraftegenskapene til hvert enkelt fond.

Stiller krav til eksterne forvaltere.

Noen av fondene våre forvaltes av eksterne porteføljeforvalterne, som f.eks. Aberdeen eller Fidelity. Vi bruker eksterne forvaltere som er spesialister på en bestemt region eller investeringsstrategi. De eksterne kapitalforvalterne følger Danske Invests investeringsrestriksjoner, og vi forventer at de integrerer ESG sammen med de finansielle aspektene i investeringsprosessen. I tillegg forventer vi at de går i dialog med selskapene de investerer i for å påvirke dem i positiv retning og støtte opp om selskapenes vekst og utvikling.