Du investerer ikke i alt

Du investerer ikke i alle typer selskaper når du investerer gjennom Danske Invest. Som en del av retningslinjene våre for bærekraftige investeringer avstår vi for eksempel fra å investere i selskaper som er involvert i spesifikke forretningsaktiviteter. Se ekskluderte selskaper her.

Kull og oljesand

Vi investerer ikke i selskaper der minst 30 prosent av omsetningen stammer fra termisk kull og/eller oljesand. Kull og oljesand er noen av de mest CO2-genererende energiformene. Dette er i samsvar med ambisjonen vår om å bidra til det grønne skiftet og oppfylle klimamålene i Paris-avtalen, samt begrense den globale oppvarmingen. Les mer: www.parispledgeforaction.org

Kontroversielle våpen

Vi investerer ikke i selskaper som er direkte eller indirekte involvert i kontroversielle våpen som er forbudt i henhold til internasjonale konvensjoner. Dette omfatter klasebomber, antipersonellminer, biologiske og kjemiske våpen, samt atomvåpen. Les mer: www.parispledgeforaction.org

Tobakk

Vi investerer ikke i selskaper der mer enn fem prosent av omsetningen stammer fra produksjon av tobakksprodukter. Dette omfatter produkter som er helt eller delvis basert på bladtobakk, samt såkalte «neste generasjons» tobakksprodukter, som elektroniske sigaretter og snus.

Vi har investeringsrestriksjoner mot selskaper som er involvert i ESG-relaterte kontroverser, praksiser eller andre aktiviteter som regnes som uakseptable etter nordisk standard eller av kundene våre. Dette omfatter også selskaper som er involvert i sektorer eller produkter som anses som kontroversielle eller uetiske, samt selskaper som ikke overholder normene som er definert av organisasjoner som OECD, ILO, FN og andre.

Hvis du ønsker ytterligere begrensninger for å oppnå større grad av bærekraft i investeringene dine kan du velge fond med bærekraftprofilen «Restricted». Felles for fond merket med «Restricted» er at de avstår fra å investere i en rekke selskaper eller land basert på spesifikke restriksjonskriterier utover oljesand, kull, tobakk og kontroversielle våpen. Les mer her