Disse merkene gir deg et innblikk i fondets hovedfokus når det gjelder bærekraft

Alle investeringsmuligheter i Danske Invest er omfattet av retningslinjene våre for bærekraftige investeringer. Dette betyr blant annet at alle fondene våre velger bort selskaper som bygger virksomheten sin på kull, oljesand, tobakk eller kontroversielle våpen. I tillegg har en stor del av fondene ett eller flere fokusområder når det gjelder bærekraft som strekker seg ut over retningslinjene. Du kan lese mer om dette nedenfor.Hovedfokus for bærekraft i fond merket med «ESG Inside»

Felles for fond merket med ESG Inside er at de jobber innenfor rammene av Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer og blant annet avstår fra å investere i selskaper som baserer omsetningen sin på kull, oljesand, kontroversielle våpen og/eller tobakk. Hvis du ønsker et fond med fokusområder som strekker seg lenger enn retningslinjene, velger du et fond med bærekraftprofilen «Restricted», «Integrated» eller «Thematic».

«ESG Inside» gjelder for fond:
- som jobber innenfor rammene av Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer
- som enda ikke oppfyller kriteriene for et av de andre tre bærekraftmerkene, eller der de tre andre merkene ikke er relevante. Fokus i fond merket med «Integrated»

Felles for fond som er merket med «Integrated» er at de blir aktivt forvaltet av et team med forvaltere som arbeider med bærekraft som en integrert og systematisk del av investeringsprosessen. 

«Integrated» gjelder for fond:
- som systematisk integrerer bærekraft i investeringsbeslutningene
- med investeringer der bærekraftaspektene blir vurdert på lik linje med de finansielle faktorene
- der viktige bærekraftfaktorer adresseres overfor selskapene via dialog og avstemning
- der screening brukes som et verktøy til å identifisere ESG-risikoer og/eller -muligheter
- der investeringsbeslutninger baseres på alle vesentlige faktorer, inkludert bærekraftfaktorer, uten at det går ut over avkastningspotensialet.

Vær oppmerksom på at et fond som er merket med Integrated også kan ha restriksjoner ut over Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer.Fokus i fond merket med «Restricted»

Felles for fond merket med «Restricted» er at de avstår fra å investere i en rekke selskaper basert på spesifikke restriksjoner som strekker seg ut over Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer, som omfatter oljesand, kull, tobakk og kontroversielle våpen.

«Restricted» gjelder for fond:
- som identifiserer selskaper som opptrer i strid med utvalgte kriterier
- som er basert på kriterier som gjelder for sektorer, selskaper, produkter eller aktiviteter
- som benytter grenseverdier, som ofte er basert på enten omsetning, eksponering eller aktiviteter
- som for eksempel har restriksjoner mot alkohol, pornografi, fossilt brensel, gambling eller våpen.

Vær oppmerksom på at fond merket med «Restricted» også kan arbeide ut fra kriteriene under «Integrated».


Fokus i fond merket med «Thematic»

Felles for alle fond merket med «Thematic» er at fondet retter seg mot spesifikke bærekrafttemaer og -løsninger, som for eksempel sirkulær økonomi. 

«Thematic» gjelder for fond:
- der investeringene er relatert til et bærekrafttema
- med investeringer der bærekraftaspektene blir vurdert på lik linje med de økonomiske faktorene
- der screening brukes til å identifisere risikoer eller muligheter relatert til bærekraft
- der viktige bærekraftfaktorer adresseres overfor selskapene via dialog og avstemning på generalforsamlinger
- der investeringsbeslutninger baseres på alle vesentlige faktorer, inkludert bærekraft, uten at det går ut over avkastningspotensialet.

Et fond som er merket med «Thematic» kan også ha restriksjoner ut over Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer og arbeider med bærekraft som en integrert og systematisk del av investeringsprosessen.