Bærekraft er en fast del av investeringene våreEn naturlig del av investeringsprosessen

Ved å analysere såkalte ESG-forhold (miljømessige og sosiale forhold, samt god selskapsledelse) sammen med de finansielle aspektene, får fondsforvalterne våre større innsikt i selskapene og landene de investerer i. Bærekraft er dermed en naturlig del av investeringsprosessene og -produktene våre. Dette kaller vi i Danske Invest for «ESG Inside».
 

Arbeidet med bærekraft tilpasses det enkelte fondet 

Fondsforvalterne våre analyserer og jobber forskjellig med bærekraft i investeringsprosessen, tilpasset det enkelte fondet. Investeringer har nemlig ulike egenskaper og påvirkes forskjellig av ESG-forhold. Det er for eksempel stor forskjell på arbeidet med bærekraft ved investering i aksjer fra fremvoksende markeder og investering i nordiske selskapsobligasjoner. Derfor tilpasser porteføljeforvalterne integrering av ESG-forhold til den spesifikke aktivaklassen og investeringsstrategien for å skape best mulig avkastning for investorene.