Fokus på aktivt eierskap

I Danske Invest ser vi ingen motsetning mellom å fatte de best mulige investeringsvalgene og ønsket om å ta ansvar. Derfor jobber vi aktivt med investeringene våre for å forstå og påvirke dem. Dette skjer via dialog med selskapene, bruk av stemmerett på generalforsamlinger og samarbeid med andre investorer.Dialog med selskaper

Når porteføljeforvalterne våre går i dialog med selskapene vi er investert i, får de en større forståelse av selskapenes forretningsmodell, strategi og bærekraftarbeid. Samtidig kan fondsforvalterne påvirke og bidra til at selskapene i enda større grad integrerer bærekraft i sin forretningsmodell og dermed støtte opp om selskapenes langsiktige utvikling.
Les rapporten om aktivt eierskap for 2019
 

Bruk av stemmerett på generalforsamlinger

På generalforsamlinger bruker vi stemmeretten vår til å påvirke selskapene vi er investert i. Her gir vi uttrykk for meningene våre og stemmer for og imot forslag, slik at selskapene kan skape langsiktige verdier og utvikle og styrke bærekraftarbeidet sitt.
Se hvordan vi har stemt ved generalforsamlinger her. 

 

Salg er siste utvei

Hvis det oppstår dilemmaer som gjelder bærekraft, mener vi i utgangspunktet at det er mer konstruktivt å gå i dialog med selskapene vi har investert i enn å selge oss ut av selskapet. Hvis vi imidlertid vurderer det slik at den forventede forbedringen uteblir eller det oppstår en spesiell situasjon som vi ikke kan se bort fra, kan dette føre til at vi selger oss ut av investeringen hvis vi ikke ser andre muligheter til å legge press på selskapet.

 

Samarbeid med andre investorer og organisasjoner

Som en del av vårt aktive eierskap samarbeider vi med andre investorer og relevante interessenter for å påvirke selskaper og stater til å bidra til bærekraftig utvikling. I tillegg er vi også medlem av forskjellige investororganisasjoner for å fremme større transparens og bedre bærekraftstandarder i finansmarkedene.

Liste over partnere/organisasjoner:

www.iigcc.org
www.parispledgeforaction.org
www.cdp.net
www.fsb-tcfd.org
www.climateaction100.org