Bærekraft er fremtidens investeringer

Bærekraft spiller en viktig rolle når du investerer gjennom Danske Invest. Vi mener nemlig at arbeidet med miljømessige og sosiale forhold, samt forhold som gjelder god selskapsledelse i fondene våre vil gi oss en mulighet til å fatte bedre investeringsbeslutninger og samtidig påvirke samfunnet i positiv retning.

Selskapene påvirkes

Når vi går i dialog med selskapene bidrar vi til både kortsiktige og langsiktige forbedringer i stedet for å snu ryggen til dem og selge aksjene.

Bærekraft er en del av investeringene

Når vi jobber med miljømessige og sosiale forhold, samt god selskapsledelse – også kalt ESG – kan vi fatte bedre investeringsbeslutninger.

Investeringer velges bort

Ingen av fondene våre investerer i selskaper som er involvert i kontroversielle våpen eller har en større andel av omsetningen fra kull, oljesand eller tobakk. 

ESG Inside

Fond som i likhet med alle de andre fondene våre lever opp til Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer.

Les mer

Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer gjelder for alle fondene dine.


Les mer

Bærekraftdokumenter

For hvert enkelt fond fra Danske Invest, under «Fakta om fondet» på fondenes nettsider, finner du en rekke bærekraftdokumenter.  

Les mer

Få et innblikk i arbeidet med bærekraft i fondene våre


Les mer

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.