ESG-fond

Alle investeringsmuligheter hos Danske Invest dekkes av våre retningslinjer for ansvarlig investering. Det betyr at alle fond tar hensyn til bærekraftsrisiko og ikke investerer i virksomheter som involvert i kull, tjæresand, tobakk eller kontroversielle våpen. Les om begrensningene


 

ESG-fond

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale forhold og som sikrer god selskapsstyringspraksis, kalles ESG-fond. Disse fondene fremmer ESG blant annet ved å investere i virksomheter som fokuserer på klima, arbeidsforhold, mangfold eller antikorrupsjon. De kan også arbeide aktivt for å påvirke virksomhetene til å bli mer bærekraftige eller avstå fra å investere i virksomheter som har stor og skadelig klimapåvirkning.
 
ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.
 
Les mer om ESG-fond


Hvordan kan fond fremme ESG?


Gjennom valg av investeringer

Fond kan fremme forskjellige ESG-faktorer gjennom valg av investeringene som inngår i fondet. Utvalgskriteriene kan omfatte:

 • investering i virksomheter som har lave nivåer av CO2 -utslipp eller i virksomheter som er i ferd med å redusere karbonavtrykket
 • investering i virksomheter som har jevn kjønnsbalanse i styret sitt
 • investering i virksomheter som har produkter som sikrer biologisk mangfold, rent drikkevann eller resirkulering av materialer  
 • investering i land som har høy ESG-score 
 • investering i virksomheter som har gode arbeidsforhold for de ansatte


Ved å påvirke virksomheter

Fond kan fokusere på å påvirke og forbedre virksomhetens adferd og med det fremme ESG-relaterte faktorer. Fondet kan gjøre dette ved å føre en direkte dialog med ledelsen, bruke sin stemmerett på virksomhetens generalforsamlinger eller ved å samarbeide med andre investorer. For eksempel kan fond fokusere på å forbedre arbeidet til stater og virksomheter innen følgende områder:
 • bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser
 • minimere klimabyrden og negative effekter på miljøet
 • overholde prinsippene i FNs Global Compact og respektere menneske- og arbeidsrettigheter
 • skape en mer passende vederlagsstruktur for toppledelsen
 • skape en jevnere kjønnsbalanse i ledelsen


Ved å utelukke investeringer i visse områder

Fond kan utelukke investeringer som ikke fremmer eller arbeider godt med ESG. For eksempel kan fond velge bort investeringer i: 
 • virksomheter som har høye nivåer av CO2 -utslipp for sin sektor 
 • virksomheter med energivirksomhet basert på fossilt drivstoff
 • land eller virksomheter som står overfor utfordringer innen menneskerettigheter
 • virksomheter som har en skadelig innvirkning på biologisk mangfold
 • virksomheter som er involvert i vannforurensning


 

Rapportering om bærekraft

ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren. Det finnes spesielle rapporteringskrav for disse fondene med hensyn til hvordan de jobber for å fremme ESG. Les mer om hvordan vi rapporterer om fondene