Del

Vil det noen gang komme en amerikansk renteøkning?

Les hvorfor Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen fortsatt forventer og håper at Fed vil heve renten i september.

Av Bo Bejstrup Christensen, sjefanalytiker i Danske Invest

Vi har snakket om det gjennom hele året. Mange, inkludert oss selv, fokuserer på dette som et av de sentrale investeringstemaene i 2015, ettersom selve begivenheten i seg selv har stor betydning for nesten alle finansmarkedene verden over.

Men den har fortsatt ikke kommet, denne berømte renteøkningen fra den amerikanske sentralbanken. Vil den noensinne komme?

Da året begynte, forventet vi at sentralbanken ville heve renten i juni. Det viste seg å være feil.

I etterpåklokskapens navn var sjokket den amerikanske økonomien opplevde fra de sterkt fallende oljeprisene tilsynelatende stort nok til å overdøve de positive effektene av en moderat økning i det private forbruket. Sammen med en hard vinter avtok veksten markant i første kvartal til rundt 1,5 prosent. Dette var nok til å overbevise selv de mest forsiktige medlemmene i den amerikanske sentralbanken om at tiden ikke var inne enda. Det trengtes flere beviser på at veksten virkelig er robust og vedvarende.

Nå har imidlertid veksten kommet tilbake. Vår vurdering er at veksten i juni og juli har vært på 3 prosent. Det beste symbolet på dette er etableringen av nye arbeidsplasser, som i de siste tre månedene har ligget på drøyt 200 000 per måned i gjennomsnitt.

Dersom sentralbanken utelukkende fokuserte på vekst, ville vi med stor sikkerhet i stemmen si at de ville ha hevet renten i september. Grunnen til at vi er så sikre på saken er at vi nettopp har fått den kvartalsvise undersøkelsen av bankenes utlånsvillighet. Det overordnede budskapet fra undersøkelsen er at bankene fortsetter med å lette tilgangen til lån for privat sektor.

Boligmarkedet halter fortsatt etter
For oss er det aller viktigste at bankene letter tilgangen til boliglån. Boligmarkedet er i grove trekk den siste sektoren i amerikansk økonomi som etter seks år med vedvarende økonomisk ekspansjon fortsatt halter etter. Vi mener at hovedårsaken til dette er de usedvanlig stramme betingelsene for boliglån. Og for å få boligmarkedet normalisert, må derfor kredittbetingelsene delvis normaliseres. Det er dette som skjer, og derfor er vi veldig komfortable med at økonomien fortsetter med å levere rundt 3 prosent vekst resten av året.

Ledende medlemmer fra den amerikanske sentralbanken har offentlig uttalt at en vekst på rundt 2,5 prosent – med tilhørende jobbskaping på 200 000 – ikke bare er tilfredsstillende, men faktisk også over det nivået som de mener at økonomien vil levere på lang sikt.

Hvis vi har rett i at veksten fortsetter på 3 prosent, vil det som gjenstår av ledig kapasitet etter 6 år med vedvarende vekst snart være spist opp. Dermed ligger sentralbanken nært opp mot en av målsetningene sine, nemlig full sysselsetting. Igjen et argument for å heve renten i september.

Inflasjonen henger etter
Men den andre delen av Feds målsetning er en inflasjon på rundt 2 prosent, og dit er det en lang vei. Nedgangen i oljeprisen har presset ned inflasjonen. Og de siste ukenes nye oljeprisfall betyr bare at inflasjonen i de kommende månedene fortsatt vil være lav.

I tillegg har Fed også signalisert at de gjerne vil se en akselererende lønnsvekst, og nyere data tyder på at lønnsveksten fortsatt er svært lav. Disse to tingene taler for å vente, og disse to tingene har – til tross for den fornuftige veksten – overtalt markedene til ikke helt å prise inn en renteøkning i september.

Hvor står vi i denne debatten?
Tungen på vektskålen for oss er en vekst på rundt 3 prosent. Vi mener at Fed tydelig har signalisert at selv om de hever renten – uansett når det blir – så vil pengepolitikken være ekspansiv. Fed har også signalisert at de vil gå veldig sakte fram når de begynner å stramme inn. Til slutt har sentralbanken signalisert at dersom de ender opp med å stramme inn for sent, risikerer de at lønns- og konsumprisveksten vil løpe ut av kontroll.

Derfor er det i skrivende stund vårt syn at Fed velger å heve renten i september, men samtidig signaliserer at de vil gå veldig sakte fram med en normalisering av pengepolitikken. Vi erkjenner imidlertid at sentralbanken godt kan ende opp med å utsette økningen til desember.

Hvorfor er denne økningen så viktig?
Hvorfor fokuserer vi så mye på renteøkningen, nå som de fleste er enige om at en renteøkning fra eller til ikke kommer til å bety så mye for den økonomiske veksten?

Dette gjør vi grovt sagt fordi den første renteøkningen kommer etter en periode med en eksepsjonelt ekspansiv pengepolitikk. Så til tross for at vi mener at den økonomiske ekspansjonen fortsetter, og til tross for at vi mener at selskapenes inntjening fortsatt vil vokse, er det mange som bekymrer seg for hva det vil medføre – ikke bare for den økonomiske veksten, men også for finansmarkedene etter en langvarig periode med solid likviditet.

Dessuten er det selvfølgelig deler av den globale økonomien som står bedre rustet enn andre til å håndtere det kommende regimet med stigende amerikanske korte renter. De mest utsatte landene finner vi i vekstmarkedene, og noen markedsaktører frykter at de amerikanske renteøkningene vil være en katalysator for nye kriser i disse markedene.

Grovt sagt – noen av disse spørsmålene må besvares, og noe av denne usikkerheten må tas av bordet før vi kan komme ut av den avventende situasjonen som har rammet flere store markeder, som f.eks. amerikanske aksjer, lange amerikanske renter og den amerikanske dollaren.

Når alt dette er sagt, gjør vi det klart at vi forventer fortsatt vekst i USA i de kommende årene. Og selv om vi er skeptiske til spesielt aksjer i vekstmarkedene, mener vi ikke at det er store katastrofer i vente. Derfor ser vi fram til å få den første renteøkningen, slik at markedets vedvarende fokus kan skifte til andre ting. Vi krysser fingrene for september, slik at vi alle kan komme oss videre i livet!

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.