Del

Vil aksjekursene falle når Fed hever renten?

Det er ingen grunn til å frykte en større aksjesmell når renteøkningen kommer. Det viser historiebøkene, lyder det fra Danske Invest.

Vil kursene falle når den amerikanske sentralbanken, Fed, hever renten? Ja, men bare litt. Og sannsynligvis bare i noen få dager. Deretter vil de komme tilbake og gå mot nye høyder.

Dette er vurderingen fra Haavard Bruland, salgsdirektør i Danske Capital og investeringsspesialist for Danske Invest med ansvar for rådgivning og oppfølging av kunder.

Han forventer at Fed i desember vil heve renten for første gang siden 2006.

«For det første har Fed etter hvert gjort det svært klart at de snart vil heve renten, så det vil ikke komme som en overraskelse for investorene, og for det andre blir renten hevet av de riktige grunnene – nemlig at det er god vekst i den amerikanske økonomien, noe som så smått begynner å presse lønningene og inflasjonen oppover,» sier Haavard Bruland.

Han støtter opp om denne uttalelsen med en titt tilbake i historiebøkene. Disse viser at aksjene i den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 tolv måneder etter den første renteøkningen i gjennomsnitt har ligget høyere enn det de gjorde rett før Fed annonserte renteøkningen.

«Det har som regel kommet en mindre korreksjon i markedet, men det har rettet seg opp igjen raskt,» sier Bruland.

Han har sett på amerikanske renteøkninger i årene 1983, 1986, 1988, 1994, 1999 og 2004, som er de årene da Fed hevet renten minst to ganger.

I 1999 og 2004, som er de siste to gangene Fed hevet renten mer enn én gang etter den første økningen, falt S&P 500-indeksen i de påfølgende 1-3 månedene.

«Men fallet var bare på 6-7 %, og aksjekursene rettet seg igjen relativt raskt. Allerede etter seks måneder var aksjemarkedet høyere enn den dagen da Fed hevet renten for første gang,» Bruland.

Derimot så det annerledes ut i 1994. S&P 500-indeksen falt nesten 10 % umiddelbart etter den første renteøkningen. Tolv måneder etter den første renteøkningen, var markedet fortsatt ned over 2 % i forhold til den dagen den første renteøkningen kom.

Tydelig kommunikasjon er nødvendig
«Her kan man tydelig se at det utgjør en stor forskjell om Fed på forhånd tydelig har annonsert at det vil komme en renteøkning,» forteller Haavard Bruland.

«I 1999 og 2004 ble renteøkningene godt varslet, og de kom ikke som noen overraskelse på investorene. Men dette var ikke tilfelle i 1994.»

«I 1994 hadde Fed annonsert at det kunne komme en renteøkning, men samtidig var signalene fra daværende Fed-styreleder Alan Greenspan svært tvetydige, og tidspunktet for renteøkningen kom som en overraskelse på markedet. Etterpå ble pengepolitikken også strammet inn raskere enn markedet hadde forventet,» fortsetter han.

Han mener at det er god grunn til at reaksjonen i aksjemarkedene denne gangen vil ligne mer på 1999 og 2004 enn på 1994.

«Man må virkelig ha sovet i timen de siste par årene hvis man ikke er klar over at det er en renteøkning på gang, og særlig i de siste månedene har Fed vært veldig eksplisitte i uttalelsene sine,» sier Haavard Bruland, og legger til:

«Fed-medlemmene – inkludert Fed-leder Janet Yellen – sier nå rett ut at det vil være hensiktsmessig å heve renten på neste møte. Det kan ikke sies mer direkte at tiden nå er inne.»
Han mener at det vil være mest naturlig med et lite fall i aksjemarkedene umiddelbart etter den første renteøkningen.

«Men jeg regner med at kursene vil komme tilbake igjen relativt raskt, ettersom noen investorer i amerikanske aksjer har sittet på benken og ventet, noe som også har bidratt til at de amerikanske aksjekursene har ligget uvanlig flatt i år. Renteøkningen kan bli litt av en lettelse for markedet,» sier Haavard Bruland.

«Man kan heller ikke nekte for at vi like etter renteøkningen vil se flere penger komme inn i markedet nå som investorene i så lang tid har ventet på økningen. Derfor kan det hende at aksjene vil stige umiddelbart som et slags lettelsens sukk over at usikkerheten omkring renteøkningen endelig er borte,» legger han til.

Av de riktige grunnene
«Bakgrunnen for at Fed hever renten har også stor betydning for hvordan aksjemarkedene vil reagere,» understreker Bruland.

«Det er viktig at Fed hever renten av de rette grunnene. Nemlig at den amerikanske veksten er på bedringens vei,» sier Bruland, og peker på 1974 som et eksempel på at en renteøkning av «feil grunner» ga en skikkelig smell for aksjekursene.

«Oljekrisen hadde ført til økende inflasjon, og derfor hevet man renten. Men dette skjedde samtidig med at økonomien hadde gått inn i en resesjon. Dette førte til store fall i aksjekursene, og etter tolv måneder var S&P 500-indeksen ned med 15,2 %,» forteller Haavard Bruland.

Han regner med at den amerikanske veksten vil akselerere mot slutten av 2015. 
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.