Del

Vi reduserer hjemmemarkedsandelen i Horisontfondene

Siden vi lanserte Horisont Aksje i 2005 og våre Horisont kombinasjonsfond i 2009 har disse hatt en strategisk vekting mot norske aksjer på 50 prosent. Vi reduserer nå denne strategiske andelen til 35 prosent.

Dette gjør vi for å tilby våre kunder den beste risikojustert avkastningen over tid gjennom økt diversifisering.

Det norske aksjemarkedet utgjør omkring 0,2 prosent av verdensindeksen MSCI World. En vesentlig høyere hjemmemarkedsandel for norske investorer kan likevel forklares ut fra fundamentale forhold. Vi er av den oppfatning at det norske aksjemarkedet vil levere høyere avkastning en den brede verdensindeksen over tid. Men, som alle steder i finansmarkedet, kommer høyere forventet avkastning også til en pris; høyere risiko. Dersom vi i våre optimeringsmodeller legger inn både høyere avkastning og høyere risiko, finner vi at en norsk investor bør ha omkring 30 prosent i strategisk hjemmemarkedsandel.

Forholdet til inflasjon og bevaring av kjøpekraft er også viktig for en langsiktig investor. I de fleste tilfeller ønsker våre norske investorer å bevare en kjøpekraft i norske kroner. En eksponering mot det norske aksjemarkedet er således også en inflasjonsbeskyttelse.

Med bakgrunn i ovennevnte vurderinger og beregninger, vil vi derfor justere vår hjemmemarkedseksponering i norske aksjer til 35 prosent i våre Horisont-fond. Endringen vil gjøres gjeldende fra starten av april.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.