Del

Veksten biter seg fast i Japan

Kursen på japanske Yen har blitt styrket, noe som på kort sikt kan svekke japanske eksportaksjer. For langsiktige investorer med bred eksponering mot Japan er dette gode nyheter fordi de bakenforliggende årsakene er positive.

Det hører til sjeldenhetene at et lands BNP-vekst blir revidert opp med 1,5 prosentpoeng allerede etter ett kvartal. Ikke desto mindre var dette tilfellet for Japan. Forrige mandag ble den økonomiske veksten for de tre første månedene av 2015 oppjustert til 3,9 prosent, fra en tidligere prognose på 2,4 prosent.

Siden har strømmen av positive nøkkeltall fra verdens tredje største økonomi fortsatt. Nye data for maskinordre i april viste at maskinetterspørselen økte med 3,8 prosent, mot 2,9 prosent forrige måned, noe som er det høyeste nivået på fire måneder. En vekst i maskinordre kan tyde på at japanske selskaper investerer i egen virksomhet for å dekke en stigende etterspørsel.

«De positive nøkkeltallene understreker den positive trenden for Japan, noe som blant annet kan tilskrives de politiske tiltakene som har blitt iverksatt,» sier Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Invest.

Reformer støtter veksten
Den politiske eliten i Japan har gjennomført en rekke reformer som har hatt som mål å skape så gode vekstforhold som mulig for landets bedrifter.  Blant de viktigste er en arbeidslivsreform som gir et mer fleksibelt arbeidsmarked.

Et annet mål for politikerne har vært å slanke de offentlige finansene. I 2014 hadde Japan et statsunderskudd på 7,1 prosent av BNP. Nå er planen at statskassen skal slankes med én prosent årlig fram til 2020.
Sist, men ikke minst, har den japanske nasjonalbanken Bank of Japan (BoJ) ført en ekstremt ekspansiv pengepolitikk, noe som betyr at BoJ for øyeblikket kjøper statsobligasjoner for 80 billioner Yen årlig – tilsvarende cirka 600 milliarder Euro.

Styrket valuta ikke et problem
Den ekspansive pengepolitikken har svekket yenen. Det har vært gunstig for japanske bedrifter, men nå ser det ut til at den japanske valutaen blir styrket. Det underbygger de sterke nøkkeltallene, men enda viktigere er en uttalelse fra den japanske sentralbanksjefen Haruhiko Kuroda.

Onsdag sa han at yenen var blitt veldig svak og at en ytterligere svekkelse ikke er sannsynlig. Etter Haruhiko Kurodas kommentar spratt yenen opp til 122,98 per dollar, mot 125,86 på fredag, da de sterke amerikanske jobbtallene økte sannsynligheten for at den amerikanske sentralbanken snart vil heve renten.

«Når yenen blir sterkere, kan det ramme eksportaksjer på kort sikt. Men generelt sett er det positivt, ettersom det skyldes at de underliggende faktorene – som veksten og etterspørselen i Japan – peker i riktig retning,» sier Lars Skovgaard Andersen.

«Dette er svært positivt hvis du har en bred eksponering mot japanske aksjer. Det gjelder særlig for sektorer som er avhengige av innenlandske konjunkturer, som for eksempel banker og togselskaper,» legger han til.
Man kan blant annet investere i japanske aksjer gjennom fondet Danske Invest Japan.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.