Del

Vedtektsendringer i Danske Invest Aksjefond

Styret i Danske Invest Asset Management har foreslått oppdaterte vedtekter for selskapets aksjefond.

Styret i Danske Invest Asset Management har foreslått oppdaterte vedtekter for selskapets aksjefond, og det ble denne uken sendt ut innkallinger til andelseiermøte i følgende fond: 
 
 
Innkalling og forslag til oppdaterte vedtekter kan lastes ned ved å trykke på linken i listen over. 

Vedtektsendringene er i hovedsak en oppdatering av vedtektene til en mer moderne standard basert på dagens standardvedtekter fra Verdipapirfondenes Forening, uten substansendringer. Det er gjort enkelte mindre endringer ut over dette, som er beskrevet i informasjon fra styret som kan finnes i filene linket til over. Den viktigste endringen er at Danske Invest Norge Vekst etter de nye vedtektene vil kunne investere i aksjer notert på såkalt "annet regulert marked", slik som Euronext Growth. 
 
Feil i enkelte utsendelser til andelseiere i Danske Invest Norge Vekst
Ved en feil ble det sendt ut feil forslag til nye vedtekter til enkelte andelseiere i Danske Invest Norge Vekst. Enkelte andelseiere mottok forslag til vedtekter som inneholdt innføring av svingprising i fondet. Selskapet har sendt informasjon om dette til alle andelseiere som kan ha fått feil vedtekter.

Informasjonen kan leses her 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.