Del

Utsikter til volatil aksjesommer - slik bør du forholde deg

Etter britenes EU-nei, går aksjemarkedene en volatil sommer i møte, tror strategen.

Vi forventer en volatil sommer på aksjemarkedene, der politisk vakuum og usikkerhet vil være den primære drivkraften. Slik lyder budskapet fra investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen i Danske Bank.

«Det blir mange usikkerhetsmomenter for den europeiske økonomien i den kommende perioden. Det vil holde investorene litt i et vakuum, og derfor vil mange avstå fra å gå inn i aksjer, og selv mindre nyheter kan trekke penger ut av markedet igjen», sier Lars Skovgaard Andersen.

Han forventer at den britiske økonomien vil gå inn i resesjon i andre halvdel av 2016, og at det kommer en mild resesjon i eurosonen.

«Vi vet at sentralbankene vil arbeide for å motvirke denne situasjonen. Men vi vet ikke nøyaktig hva de vil foreta seg, og sentralbankenes trekk vil derfor også bli en kilde til volatilitet på finansmarkedene i tiden framover», sier Lars Skovgaard Andersen.

Dermed ligger det an til at private investorer må ta vanskelige beslutninger, og det handler derfor om å bli enig med seg selv om to ting:

Hvor stor del av formuen sin man ønsker å plassere i aksjer, og deretter hvilke sektorer man skal overvekte og hvilke man skal holde seg unna.

«I første rekke må man gjøre seg opp en mening om hvor mye risiko man har lyst til å ta ved å kjøpe aksjer i en periode som akkurat nå omfatter stor usikkerhet. Når man har gjort det, er neste skritt å målrette porteføljen etter den typen sektorer som har størst sjanse for å gjøre det bedre enn markedet generelt», sier Lars Skovgaard Andersen.

Han mener at sektorene som mest trolig vil kunne utkonkurrere markedet i den kommende perioden, er de mer defensive sektorene. Spesielt peker han på forbruksvarer, legemidler og telekom, og så kan det være hensiktsmessig å gå etter utbytteaksjer.

«Men det bør ikke være snakk om utbytte bare for utbyttet sin del. Det må være gode, velfungerende selskaper med solid inntjening fra de nevnte sektorene», sier Lars Skovgaard Andersen.

Bankene har blitt rammet hardt
Derimot mener han at de mer sykliske sektorene kan bli hardt rammet. Spesielt mener han at det kan bli en del uro rundt europeiske banker.

«Etter den britiske avstemningen og uroen den har skapt, er det utsikt til at Den europeiske sentralbanken, ESB, vil holde styringsrenten lav i svært lang tid framover. Dette er dårlige nyheter for bankene, som ved lave renter – og akkurat nå også negative renter – får høyere finansieringskostnader når de har innskudd i sentralbankene», sier Lars Skovgaard Andersen og fortsetter:

«Dessuten blir hele finanssektoren rammet av den usikkerheten som nå har oppstått i forbindelse med en kommende britisk exit fra EU, noe som kan føre til et lavere investeringsnivå og dermed lavere fortjeneste for bankene.»

Han påpeker at europeiske banker – og i høyeste grad de britiske – har falt tungt etter fredagens nyheter om britenes EU-nei. Mandag var mange internasjonale finansinstitusjoner også ute med betydelige nedgraderinger av kursmålet for en rekke europeiske banker. De amerikanske bankene går heller ikke fri, men det store negative fokuset ligger på den europeiske finanssektoren.

Ingen utsikter til stor rekyl
Lars Skovgaard Andersen forventer ikke at vi får se den helt store rekylen på aksjemarkedene i løpet av den neste måneden. 

«Det vil høyst komme noen mindre økninger innimellom, der enkelthendelser kanskje vil føre til økninger på enkeltdager. Men den generelle trenden i markedet er fortsatt usikkerhet, og investorene vil raskt ta gevinst ved økninger og dermed kvele en større rekyl», sier han og tilføyer:

«Når investorene ikke ser lyset i den andre enden av tunnelen og ikke har noen klar forventning om bedring og klarhet, tror jeg ikke at de enorme pengesummene som i dag står på sidelinjen vil bli brukt på aksjemarkedet i tiden framover», sier han, med henvisning til at investorene gjennom de siste månedene har trukket så store beløp ut av aksjemarkedet at kontantbeholdningene ligger på noen av de høyeste nivåene siden gjeldskrisen.

Ikke prøv å treffe bunnen
Investeringsstrategen advarer derfor mot å prøve å treffe bunnen i markedet – kjøp heller enkeltaksjer som blir handlet ned i kurs fortløpende.

«Man skal ikke forvente at man en dag kan våkne opp og kjøpe på bunnen. Bunnen vil trolig være den dagen hvor man mener at det ser som aller verst ut på markedene. Til gjengjeld tror jeg at man vil kunne gjøre noen virkelig gode kjøp i løpet av sommeren», sier Lars Skovgaard Andersen og tilføyer:

«Er det noen gode, solide aksjer i de sektorene man har sett seg ut som blir handlet ned til et nivå som ser innbydende ut, kan det være en gyllen mulighet å kjøpe på. Mulighetene for god ‘cherry picking’ over sommeren er til stede», sier han.

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.