Del

Utbytteaksjer hardføre i motvind

Når aksjemarkedene er usikre står selskaper som betaler høyt utbytte til sine aksjonærer ofte sterkere enn andre selskaper.

Midt i finansiell uro og usikkerhet rundt både gresk and italiensk økonomi ligger fondet Danske Invest  Europe High Dividend litt mer på den sikre siden. Fondet har fokus på investeringer i selskaper som betaler et høyt utbytte til sine aksjonærer, som historisk sett har klart seg bedre i et usikkert marked.

”Det er som regel store og godt konsoliderte virksomheter med en stabil inntjening som løpende vil utbetale en del av overskuddet som utbytte. Under andre forhold vil investorene normalt være mer interessert i vekstvirksomheter fremfor utbyttevirksomheter,” forklarer Peter Nielsen, fondsforvalter i Danske Capital.

Består av 32 aksjer
Danske Invest Europe High Dividend består i øyeblikket av 32 aksjer, som primært er valgt på bakgrunn av deres utviklingspotensial, virksomhetens kvalitet samt pris. I tillegg legger Nielsen vekt på at en vesentlig del av avkastningen i fondets investeringer kommer i form av selskapenes utbyttebetaling.

”Vi sier alltid at vi skal ha både sikkerhet og utviklingspotensial i våre selskaper. Vi skal ha en relativ beskyttelse i nedgangstider, men samtidig skal vi ha en sammensetning av porteføljen som gjør at vi blir med opp når markedene snur,” forklarer Peter Nielsen.

Understreker fordelene uansett markedsutvikling
Han understreker også fordelene ved utbytteaksjer uansett markedsutvikling.

”En investering i utbytteaksjer gir jo en løpende porsjon penger til investorene som er sikret og som ikke kan tas fra noen uansett hvordan markedene går,” sier Nielsen.

Et eksempel på et selskap som løpende har betalt sine investorer et pent utbytte er Metso. Metso er et internasjonalt industriselskap som produserer utstyr til mineindustrien og maskiner til papirindustrien. Utover det har de bygget opp en betydelig serviceforretning hvor de tilbyr servicekontrakter på deres utstyr.

Betalte 5,5 prosent i utbytte
I fjor betalte Metso 5,5 prosent av aksjekursen i utbytte og Peter Nielsen forventer at utbytte for 2011 som minimum opprettholdes.

Fondet hadde en avkastning i oktober på 8,6 prosent, hvilket er bedre enn den generelle utviklingen på det europeiske markedet. Sett på utviklingen siden årsskiftet har fondet ved utgangen av oktober stadig et minus på 8,8 prosent, men det har hentet inn en del i oktober.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.