Del

Utbytteaksjer for den forsiktige aktivainvestoren

Når aksjemarkedene er nervøse, er de selskapene som betaler høye aksjeutbytter til sine aksjonærer ofte sterkere enn andre selskaper. Danske Invest Europe High Dividend fokuserer på selskaper som betaler høye utbytter.

Danske Invest Europe High Dividend fokuserer på investeringer i europeiske selskaper som betaler høye utbytter til sine aksjonærer. Denne type virksomheter har generelt klart seg bedre når markedet er preget av nervøsitet, forklarer sjefsforvalter i Danske Capital Peter Nielsen, som sammen med sin kollega Asger Lund Nielsen forvalter Danske Invest Europe High Dividend.

”Et usikkert marked har generelt vært et godt tidspunkt for utbytteaksjer. Det er som regel  godt konsoliderte selskaper med en stabil inntekt som dermed er i stand til å kontinuerlig betale mer enn halvparten av overskuddet som utbytte. Under andre forhold vil investorene i stedet vanligvis være mer interessert i vekstselskaper enn i profittbedriftene,” forklarer Peter Nielsen.

Utbytteaksjer til de forsiktige
Etter to år med solid tosifret avkastning på europeiske og amerikanske aksjemarkeder kan det for den forsiktige investor endelig være litt tid til å puste. Her kan det være en god idé å fokusere mer på utbytteaksjer i sin portefølje, sier Peter Nielsen.

”Generelt sier vi at utbytteaksjer har litt lavere risiko enn aksjer generelt, men at de fortsatt kan gi en rimelig avkastning på lang sikt. Etter to år hvor markedet generelt har vært sterkt med rekordlave renter i Nord-Europa, er det fornuftig for de litt mer forsiktige investorene å fokusere på utbytteaksjer,” forteller Peter Nielsen.

Mindre svingninger i porteføljen
Som en tommelfingerregel kan man si at utbytteaksjer generelt ikke klarer seg like godt som andre typer aksjer i et sterkt voksende marked. Til gjengjeld faller de heller ikke så mye når det er vanskelige tider på markedet. Under finanskrisen i 2008 så man for eksempel at  utbytteaksjene i Europa falt mindre enn det generelle europeiske aksjemarkedet. Derfor gir denne type aksjer vanligvis mindre svingninger i porteføljen.

”Utbytteaksjer passer jo ganske bra i mange porteføljer siden mange investorer ikke følger markedet så tett, og er mest komfortabel med mindre svinginger i porteføljen. På lang sikt gir utbytteaksjer fortsatt en konkurransedyktig avkastning,” forteller Peter Nielsen.  

Nøye utvalgte aksjer
Danske Invest Europa High Dividend består av omkring 30 aksjer som er valgt ut på bakgrunn av tre hovedparametre: Potensialet for avkastning, kvaliteten på selskapet og prisen på aksjen. I tillegg legger Peter Nielsen og hans kolleger vekt på at en betydelig andel av avkastningen på fondets investeringer kommer i form av selskapets betaling av utbytte.

”Vi sier alltid at vi må ha både sikkerhet og utviklingsmuligheter i de selskapene vi velger til porteføljene. Vi streber etter å ha en relativ beskyttelse i nedgangstider, men vi arbeider samtidig for en sammensetning av porteføljen slik at vi blir med på oppgangen når markedet snur,” forteller Peter Nielsen. 

Les: Eksperter i Europeiske aksjer

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.