Del

USA unngikk finansiell avgrunn – inntil videre

De amerikanske politikerne har i siste sekund unngått at brede skatteøkninger rammer USA. Det betyr at den verste hindringen er overstått, men usikkerheten er ikke helt borte.

USA har inntil videre unngått den såkalte Fiscal Cliff – økonomisk resesjon – og fått vedtatt en ny budsjett- og skatteavtale.

”The Fiscal Cliff” er et begrep for et scenario, som kunne blitt en realitet før nyttår, hvor en rekke skattefradrag har utløpet og en rekke nedskjæringer i offentlige utgifter trer i kraft. Økonomer fryktet at det ville gi et sjokk til den amerikanske økonomien slik at den ville gå inn i en ny resesjon.

Kun skatteøkning til de rikeste
Avtalen, som ble vedtatt i både Senatet og Representantenes hus, handler i store trekk om to ting: Det er inngått en skatteavtale, som innebærer at inntektsskatten øker for de aller rikeste amerikanerne. Dette berører de amerikanerne som tjener mer enn 400. 000 dollar i året (2,22 mil. kr.), mens resten går stort sett fri.

I tillegg utsatte politikerne de automatiske offentlige besparelsene i to måneder. Besparelsene basert seg på en modell som ville kutte i en lang rekke offentlige utgifter, hvis ikke politikerne kunne bli enig om en annen avtale. Her har politikerne ennå ikke funnet et kompromiss, men gitt seg selv to måneder til å finne en løsning.

Den største utfordringen er over
Ifølge analytiker i Danske Invest Frederik Engholm-Hansen er avtalen generell positiv, selv om den på noen punkter bare utsetter problemene.

”Vi er ikke i mål ennå, men den største hindringen er over, nemlig skattespørsmålet. Fra et markeds perspektiv er avtalen positiv, men usikkerheten er der fortsatt fordi deler av avtalen ikke er permanent.  Vi forventer at politikerne viser fornuft og får landet siste del ganske enkelt fordi det er så mye på spill,” sier Frederik Engholm-Hansen.

Han forklarer at avtalen er bedre enn fryktet da det rundt juletider virket som om forhandlingene var fastlåst, og spesielt republikanerne i Representantenes hus var ubøyelige. Han forventer finanspolitisk motvind tilsvarende ca. halvannen prosent av BNP i 2013 som følge av drøftinger og de forhandlingene i kommende månedene. Hadde man ikke nådd frem til noe kompromiss så ville økonomien vært truffet med et sjokk på 4 prosent av BNP. En slik stor innvirkning ville få økonomien til å gå i resesjon.  

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.