Del

Status på Danske Invests eksponering mot Kina

Fem Danske Invest-fond har investeringer i kinesiske aksjer. De har ingen eller lite investeringer i aksjer fra Fastlands-Kina. Fallet i kinesiske aksjer har dermed begrenset effekt for våre fond. Fondenes avkastning er så langt i år også bedre enn fondenes referanseindeks.

Her er en kort status på de Danske Invest-fondene, som har eksponering mot kinesiske aksjer, et marked som i løpet av den siste måneden har opplevd voldsomme kursfall.

Det er viktig å være klar over at det er aksjene i Fastlands-Kina som har opplevd de største kursfallene siden aksjene nådde toppen for en måned siden. Her har aksjene falt med 35 prosent.  Tilsvarende er aksjene på Hongkong-børsen Hang Seng falt med 8 prosent i samme periode.

Danske Invest Emerging Markets Small Cap, Danske Invest Global Emerging Markets Class A, Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap og Danske Invest Global Emerging Markets, klass NOK investerer ikke i aksjer fra Fastlands-Kina, men bare i aksjer via børsen i Hongkong.

Bedre enn referanseindeksen
Kursfallene har kostet for avkastningen i fremvoksende økonomier, men fraværet av aksjer fra Fastlands-Kina og en generell undervekt av kinesiske aksjer betyr at fondenes avkastning har klart seg bedre enn referanseindeksen.

”På det nåværende tidspunktet har uroen på det kinesiske aksjemarked hatt en positiv betydning på den relative avkastningen hvor vår generelle undervekt overfor Kina har hatt stor innflytelse,” sier Peter Taylor, Senior Investment Manager fra Aberdeen Assetmanagement som er forvalter i Danske Invest Global Emerging Markets fond.

Han forklarer at et viktig element i fondenes investeringsfilosofi og prosess er at selskapene skal etterleve og overholde regler for god forretningsdrift.

”Vi dekker fortsatt Fastlands-Kina, men vi har inntil videre hatt vansker med å finne selskaper som oppfyller disse kriteriene. Mens vi i Hongkong har funnet gode selskaper med betydelige lengre levetid og med en forretningsmodell av høy kvalitet,” sier Peter Taylor.

I Danske Invest China Class A er 95 prosent av porteføljen investert via Hongkong-børsen.

”Etter at aksjene steg så voldsomt tidligere på året, valgte vi mai og juni å ta gent på en rekke mid-cap aksjer. Vår defensive tilnærming betyr at fondet har klart seg bedre enn sin referanseindeks,” sier Louisa Lo fra Schroders Investment Management, som er forvalter for Danske Invest Kina.

 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.