Del

Spre risikoen med indeksobligasjoner fra fremvoksende markeder

Danske Invest lanserer nå fondet Nye Markeder Realrente Obligasjon som gir investorene god mulighet til å spre risikoen i porteføljen.

Danske Invest utvider nå investeringsmulighetene innenfor obligasjoner med et fond som investerer i realrenteobligasjoner fra fremvoksende markeder.

Realrentesobligasjoner  kjennetegnes ved at de kan beskytte investorenes formue mot å bli utvannet av inflasjonen fordi obligasjonens hovedstol løpende oppskrives i takt med inflasjonen. Det betyr samtidig at de løpende rentebetalingene også vil stige hvis inflasjonen stiger.

Realrenteobligasjoner har dessuten den fordelen at de typisk beveger seg forskjellig fra både aksjer og alminnelige obligasjoner. Dermed er realrenteobligasjoner en gode måte å oppnå risikospredning i porteføljen.

Utstederne av realrenteobligasjoner er typisk stater som bruker dem som en del av sin samlede finansiering av statsgjeld. I Europa er Frankrike og Italia de største utstedere av realrenteobligasjoner. Men særlig utviklingsland – også kalt fremvoksende markeder– benytter seg av realrenteobligasjoner. Inflasjonen i disse landene er typisk høyere enn i de utviklede landene, og en del investorer foretrekker derfor realrenteobligasjoner fordi de nettopp beskytter formuen mot stigende inflasjon.

”Med realrenteobligasjoner fra fremvoksende markeder kan vi nå tilby en komplett global eksponering for realrenteobligasjoner,” sier Eva Kobeja, som sammen med Kim Thomsen og Thor Schultz Christensen er fondsforvaltere i fondet Danske Invest Nye Markeder Realrente Obligasjon. Fra før har Danske Invest fond med realrenteobligasjoner fra de utviklede markedene.

Har gitt høyere avkastning

For investorer i de utviklede landene har realrenteobligasjoner fra de fremvoksende markedene også den fordelen at de typisk gir mulighet for å oppnå en høyere forventet avkastning. Siden 2004 har realrenteobligasjoner fra fremvoksende markeder levert en årlig avkastning på om lag 12 prosent i euro, mens en global portefølje av realrenteobligasjoner har tilsvarende gitt 6,5 prosent. Det skyldes dels høyere inflasjon i de fremvoksende markedene, men også at obligasjonene fra disse landene typisk har en høyere kupongrente. Historisk avkastning er likevel ingen garanti for framtidig avkastning, og avkastningen kan bli negativ.

Når det gjelder realrenteobligasjoner fra fremvoksende markeder er det likevel også en større valutarisiko, idet valutaene fra fremvoksende markeder typisk kan være mer ustabile enn valutaer fra utviklede land.

”Valutakursrisikoen har stor betydning for avkastningen og er derfor en avgjørende faktor i vår beslutningsprosess,” sier forvalter Eva Kobeja.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.