Del

Solen skinner på Japan igjen

Solens rike ser ut til å være på vei til å reise seg etter fler tiår med lav vekst og deflasjon. Japanske aksjer har opplevd et solid andre kvartal, og eksperter tror på fortsatt fremgang for japanske selskaper.

Finn frem solbrillene frem, for skyene er i ferd med å forsvinne, og solen titter frem igjen. Solens rike, Japan, er en sentral del av den østasiatiske regionen, men er også integrert i Vestens økonomier. Og nå ser det ut til at årtier med svak vekst og deflasjon er i ferd med å ta slutt. Det gir mulighet for gode aksjeinvesteringer, noe som blant annet investorene i Danske Invest kan nyte godt av.
 
Porteføljerådgiver Osamu Koide fra Daiwa Investments er rådgiver for Danske Invest når det gjelder japanske aksjer for avdeling Japan Class A (NOK), og porteføljerådgiver Max Jul Pedersen fra Danske Capital er rådgiver for globale aksjer til Danske Invests globale aksjeporteføljer. Begge ser positivt på japanske aksjer, og Max Jul Pedersen har de siste månedene kjøpt flere japanske aksjer til Danske Invest. De gir her tre grunner til at japanske aksjer har utsikt til en sterk høst.
 
Reformer baner vei
Den japanske økonomien har det generelt bedre enn den har hatt det på mange år. Landet har i årevis været plaget av deflasjon, men nå har regjeringen snudd situasjonen til en svak inflasjon. Samtidig har statsminister Shinzo Abe varslet en rekke reformer som skal stimulere til vekst, blant annet senking av selskapsskatten.

”Akkurat nå gjennomgår den japanske økonomien store forandringer. Vi holder nøye øye med utviklingen, nå som deflasjonen er i ferd med å ta slutt. I lys av den bedrede økonomien opplever vi at aksjekursen for mange nye selskaper stiger i takt med at de forbedrer avkastningen på egenkapitalen”, forteller Osamu Koide i Daiwa Investments.

Selskapene øker fokus på investorene
Japanske selskaper har ikke tradisjon for å være særlig aksjonærvennlige. Men en ny aksjeindeks, JPX-Nikkei 400, ble etablert siste år, og for å bli notert der må virksomhetene forplikte seg til en mer aksjonærvennlig atferd, som eksempelvis utbyttebetalinger og større åpenhet. Det har gitt økt fokus på investorrelasjonene.

”I motsetning til særlig amerikanske selskaper er ledelsene i japanske selskaper ikke utsatt for press fra aksjonærene om økte utbytteutbetalinger osv. Kort sagt er mange japanske selskapers første prioritet å sikre medarbeiderne (livstidsansettelse) og først deretter kommer aksjonærenes interesser. Alt dette er problematisk, men skaper også potensial for forbedringer som vi begynner å se nå”, forteller Max Jul Pedersen.

Valuta og inflasjon bidrar positivt
Interessen for japanske selskaper skyldes ifølge Max Jul Pedersen også at valutakursutviklingen i Japan har vært med på å gi gode konkurransevilkår på det internasjonale markedet.

”Vår interesse i japanske aksjer er økt. For det første gjør lavere yen at mange japanske selskaper hevder seg bedre i den globale konkurransen, og hvis man så i tillegg lykkes å skape vedvarende lav inflasjon i Japan, vil det også gi de innenlandsk orienterte selskapene langt bedre betingelser for å skape vekst i virksomheten”, sier Max Jul Pedersen.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.