Del

Slik skal du investere i nye markeder

Etter de mange meldingene om vekstfall, synkende eksport og rentehopp er humøret i ferd med å vende tilbake i nye markeder.

Nye markeder har vært gjennom et tøft aksjeår, der oppbremsingen i kinesisk produksjon og den spirende oppblomstringen i USA og Europa trakk til seg investorenes oppmerksomhet. Etter de mange meldingene om vekstfall, synkende eksport og rentehopp er humøret i ferd med å vende tilbake i regionen.
 
Ikke se på nye markeder som én samlet region
Det er stor forskjell på nye markeder, og de enkelte landene har ofte svært forskjellige karakteristikker. Mens Brasil og Russland har stor råvareeksport, har et land som India en stor tekstileksport. Det må man ta høyde for når man investerer.  Og de enkelte landene i regionen utvikler seg ikke alltid parallelt.
 
Nettopp på grunn av landenes ulikhet er det viktig å vekte de forskjellige landene i porteføljen i tråd med utsiktene. Danske Invest Global Emerging Markets har f.eks. investeringer i både Brasil, Sør-Afrika, India og Malaysia.
 
Kjøp selskaper – ikke markeder
Akkurat som de enkelte landene er ulike, er det også stor forskjell på selskapene i de enkelte landene. Investorene bør derfor fokusere på selskaper som er veldrevet, har robuste forretningsplaner, en solid økonomi og fokus på åpenhet. Minoritetsaksjonærer har tidligere hatt vanskelige betingelser i nye markeder, men det er skjedd en bedring i selskapenes governance.
 
Samtidig er det viktig å huske at makroøkonomisk fremgang langt fra alltid får positiv betydning for det enkelte selskap, og derfor bør aksjeutvelgelsen foretas med utgangspunkt i selskapets situasjon.

Se etter god ledelse
Selskapene i nye markeder har i de senere år klart å heve ledelseskvaliteten markant, og dette er et opplagt område å vurdere når man som investor vil finne et selskap med potensial. For selskapene må rett og slett ha en god ledelse for å levere resultater.

Og kvaliteten på selskapsledelsen er f.eks. i Brasil vokst markant de siste ti årene, og studier har vist at bedre drevne selskaper også presterer langt bedre. Det er samtidig en av forskjellene på Kina og Brasil, som har bedre ledelseskvalitet.
 
Nye markeder er for de risikovillige
Nye markeder har fremvist svært høye vekstrater, men også tatt noen markante verdifall de seneste årene, noe som man som investor må være forberedt på.
 
Men generelt forventes det gode vekstmuligheter for regionen på lengre sikt, men det blir ikke uten sykliske humper i veien. Veksten kommer etter alt å dømme ikke tilbake til de høye nivåene igjen, og den samlede veksten vil dekke over store forskjeller mellom de forskjellige landene, noe som gir attraktive investeringsmuligheter, dersom man forstår å manøvrere rundt mellom de forskjellige landene.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.