Del

Slik investerer Danske Invest ansvarlig

Danske Invest investerer i selskaper som overholder internasjonale prinsipper for samfunnsansvar, noe investorene etterspør. Nå for tiden er det spesielt klimavennlige investeringer som investorene er opptatt av.

Danske Invest har egne retningslinjer for ansvarlige investeringer, slik at du som investor unngår eksponering mot selskaper som ikke følger de etiske spillereglene som Danske Invest styrer etter.

«Danske Invests aktivt forvaltede fond investerer i flere tusen selskaper døgnet rundt, året rundt. Selskapene gjennomgås løpende for kontroversielle forhold, slik at vi kan sikre oss at de lever opp til kriteriene våre,» sier Thomas H. F. Kjærgaard, som er sjef for ansvarlige investeringer hos Danske Invest.

Danske Invest aksepterer ikke virksomheter som bryter med internasjonale prinsipper for samfunnsansvar basert på FNs Global Compact, OECDs Retningslinjer for multinasjonale virksomheter og FNs Veiledende prinsipper for næringslivet og menneskerettighetene.

Det klokkeklare eksempelet
«Det helt klassiske eksempelet er produsenter av klasebomber og landminer, hvor vi har nulltoleranse. Et annet eksempel er gruvesektoren, der noen selskaper utvinner råstoffer i politisk og sosialt skrøpelige områder med blant annet problemstillinger knyttet til menneskerettighetene. Her foretrekker vi dialog framfor ekskludering, i og med at problemene her vanligvis kan løses,» uttaler Thomas H. F. Kjærgaard.

Danske Invest samarbeider blant annet med ISS-Ethix, som er en selvstendig konsulent på området ansvarlige investeringer og som utarbeider rapporter om selskapene som Danske Invest investerer i. Her blir alle potensielle problemer belyst, og deretter vurderer Thomas H. Kjærgaard og teamet hans om Danske Invest skal engasjere seg i en dialog med selskapet for å løse problemet. Alternativet er å ekskludere selskapet fra Danske Invests investeringsunivers.

«De fleste selskapene reagerer på henvendelser, og det gir oss en mulighet til å drøfte relevante problemstillinger,» sier Thomas Kjærgaard.

Klimaforholdene opptar investorene
I 2015 var tørken i California, rekordhøy forurensning i kinesiske byer og flere tilfeller av ekstreme værforhold i Norden bare noen av konsekvensene av klimaendringene. Dette er Danske Invests investorer opptatt av. De etterspør i stigende grad klimavennlige investeringer.

«Det er en noenlunde konstant etterspørsel etter ansvarlige investeringer, men i løpet av de siste to årene, har investorene spesifikt begynt å nevne fossilt brensel. Men klimaendringene er et globalt fenomen og ikke noe vi selv kan løse lokalt. Problemet må løses globalt,» sier Thomas H. Kjærgaard.
 
Derfor er Danske Invest medlem av den globale investorgruppen Institutional Investor Group on Climate Change, IIGCC, som teller 120 medlemmer – inkludert noen av de største pensjonsfondene og kapitalforvalterne, som samlet forvalter mer enn 13 000 milliarder euro.

IIGCC har gjennom hele COP21 i Paris tatt til orde for at verdens ledere må komme til enighet om en bindende global klimaavtale som kan redusere klimagassutslippene på verdensbasis.

Danske Invest vil også i framtiden arbeide med å leve opp til de FN-støttede prinsippene for ansvarlige investeringer. Formålet er å sikre at virksomhetene lever opp til bestemte kriterier på områder som miljø, sosiale forhold og god selskapsledelse.

«Slik situasjonen er nå, vil vi også framover arbeide med å leve opp til forventningene kundene våre har til ansvarlige investeringer – uansett om kunden er en pensjonskasse, en kommune, et selskap eller en privatperson,» sier Thomas H. Kjærgaard.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.