Del

Sjefanalytiker: størst potensial i europeiske aksjer

Sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen fra Danske Invest gir sin vurdering av utviklingen og mulighetene i de globale finansmarkedene.

Det lysner for Europa. Så mye at vi forventer at europeiske aksjer faktisk kan bli de som klarer seg best i 2015.

For å forstå hvorfor må vi se litt tilbake. I 2011 og 2012 var Europa fortsatt merket av eurokrisen som svekket hele banksystemet, og spesielt kriselandene ble tvunget til å føre en meget stram finanspolitikk som betingelse for støtte fra EU. Det medførte at bankene var tilbakeholdne med å låne ut penger, noe som gikk ut over veksten.

I 2013 vi fikk bukt med det verste av finanskrisen og samtidig er den stramme finanspolitikken gradvis blitt moderert.

Overgangsåret 2014 skulle likevel vise seg å bli litt vanskeligere enn vi hadde regnet med fordi bankene fortsatt  var forsiktige med å gi lån. Det skyldes de mange stresstestene og utsikten til at Den Europeiske Sentralbank (ESB) i forbindelse med EUs bankunion blir bankenes nye tilsynsmyndighet. I tillegg kom usikkerheten fra Ukraina og Russland.

Når vi nå ser inn i 2015 er Europa stadig den regionen hvor skepsisen er størst. Det er her flest mennesker er bekymret. Da vi gikk inn i 2014 lå veksten på omkring 2 prosent, og den falt i løpet av året til omkring 1 prosent. Så det er forståelig at folk tviler på om framgangen kommer.

Flere positive signaler

Men det er positive tegn forut. For det første betyr den lempelige pengepolitikken fra ECB en svakere euro noe som er bra for eksportrelaterte selskaper. For det andre drar Europa stor fordel av lavere oljepriser, og for det tredje – og som noe nytt – ser vi endelig tegn på at de europeiske bankene er villige til å låne ut mer penger.

Hver for seg skaper ikke disse tre tingene noen fest. Men til sammen vurderer vi at det er nok til å løfte veksten etter hvert som 2015 kommer i gang.

Skepsisen  og den attraktive prisfastsettelsen på europeiske aksjer som følger av dette – kombinert med vår forventning om sterkere vekst, gjør at Europa, sett med våre øyne, er den mest interessante regionen i 2015.

Når det er sagt finnes det selvfølgelig også en del risikoer og de vil  i særlig grad være politiske. Det gjelder blant annet valget i Storbritannia – sannsynligvis i mai – og i Spania senere på året. Her er risikoen at de EU-kritiske fløyene og protestpartiene reduserer virkningen av noen av de politiske tiltakene.

Størst potensial – størst risiko

Vi har en forventning om at potensialet er størst i Europa. Men det er også her risikoen er størst. Derfor kan man som investor velge noen brede aksjeprodukter, slik at man ikke er alt for direkte eksponert overfor enkelte risikoer. Hvis vi tar feil med tanke på den europeiske veksthistorien, vil europeiske small cap-selskaper klare seg dårlig.  Det kan man beskytte seg litt imot ved å velge noen brede aksjeporteføljer som for eksempel Danske Invest Europe som typisk består av 50 til 70 selskaper.

Med en mer ekspansiv pengepolitikk i Europa og en forventning om at den amerikanske sentralbanken, Fed, hever renten, regner vi med at dollaren vil bli styrket.

Vår anbefaling av europeiske aksjer må derfor også ses i lys av vår forventning om en sterkere dollar. Tar vi feil med tanke på den europeiske veksthistorien vil euroen svekkes ytterligere mot dollar. For risikoen i den samlede porteføljen er det derfor også viktig at man er eksponert overfor en styrket dollar. En fornuftig aksjeportefølje for 2015 vil derfor inneholde en blanding av amerikanske og europeiske aksjer.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.