Del

Sjefanalytiker: Slik håndterer vi Brexit-valget

Det britiske valget om EU-medlemskap bidrar til å forverre forholdet mellom avkastning og risiko som investor.

Selv om det fortsatt er rundt to måneder til den britiske folkeavstemningen om EU, har finansmarkedene for lengst rettet blikket mot Storbritannia. Det utbredte håpet er at britene stemmer i favør av fortsatt medlemskap i EU den 23. juni. Frykten er derimot at det blir et britisk nei til det europeiske fellesskapet.

Den konservative statsministeren David Cameron står i spissen for ja-kampanjen, mens nei-siden blant annet teller prominente personer innenfor hans eget parti.

Som Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen uttrykker det i det nye Investor Brief fra Danske Invest, kan man umulig forutsi utfallet av det forestående valget, men man kan prøve å vurdere de politiske, økonomiske og investeringsmessige konsekvensene av et nei.

«Hvis David Cameron taper avstemningen, står han som minimum tilbake som en svekket leder, der partiets EU-kritiske røster har overtaket. Men en direkte ledelseskonflikt er også en mulighet. Den britiske siden vil være delt i de påfølgende forhandlingene med EU om hva som skal skje videre, og det kan potensielt skape konflikt. EUs posisjon er også vanskelig å forutsi, men vi tror ikke at EU vil tilby Storbritannia en meny for det framtidige samarbeidet der de bare kan krysse av for det de vil ha. Dessuten har Skottland et ønske om å forbli i EU. Kort sagt ser vi for oss en lengre periode med stor politisk usikkerhet, først og fremst i Europa», sier Bo Bejstrup Christensen.

Verden består, men usikkerheten kan øke
De mest svartsynte observatørene spår nærmest katastrofescenarier ved et britisk nei, men Bo Bejstrup Christensen understreker at et britisk nei ikke vil få verden til å gå under. Det vil ikke bli en systemkrise der det europeiske banksystemet umiddelbart klapper sammen, eller der samhandlingen mellom Storbritannia og alle andre forsvinner.

«Men usikkerheten vil utvilsomt være negativ for britisk vekst, og Bank of England vil gjøre alt de kan for å støtte opp om veksten og den finansielle stabiliteten. Dette betyr lave renter og god likviditet i lang tid, samt etter all sannsynlighet en ytterligere svekkelse av det britiske pundet og også euroen mot andre globale valutaer», sier han.

Ifølge sjefanalytikeren bør effektene på veksten være svært moderate på globalt nivå. Likevel har Danske Invest nylig valgt å vekte seg ned i aksjer i allokeringsporteføljene.

«Brexit er bare én av grunnene. Verdsettelsen av globale aksjer er ikke lenger like attraktiv som da vi kjøpte oss opp aksjer i januar. Men framfor alt mener vi nå at den kinesiske veksten nærmer seg toppen og framover vil begynne å avta. Samtidig mener vi at styrken i den amerikanske økonomien vil vedvare, og derfor vil den amerikanske sentralbanken fortsette med renteøkningene. Siden markedene knapt forventer én eneste økning i år, mot våre to (og flere i 2017), mener vi at kombinasjonen av fallende kinesisk vekst og høyere dollarrenter blir en stor utfordring for globale aksjer», sier Bo Bejstrup Christensen.

Hendelsesrisikoer kan medføre større svingninger framover
Når den økonomiske veksten øker og de viktigste økonomiene leverer sterke nøkkeltall, har det ifølge sjefanalytikeren en tendens til å overdøve de negative hendelsene som dukker opp underveis. Med andre ord er den såkalte hendelsesrisikoen i slike perioder forholdsvis begrenset.

«Men i en kontekst av kinesiske vekstutfordringer og en revurdering av USAs pengepolitikk, kan hendelsesrisikoer som en potensiell Brexit i juni og det amerikanske presidentvalget senere i år medføre større volatilitet på finansmarkedene. Derfor har forholdet mellom avkastning og risiko forverret seg, og derfor har vi valgt å redusere aksjevektingen vår i spesielt europeiske aksjer», sier Bo Bejstrup Christensen.

Hvis Storbritannia stemmer seg ut av EU, vil det nemlig bli verst for europeiske aksjer på kort sikt, mener han. Totalt sett har Danske Invest likevel en liten overvekt av aksjer i de balanserte porteføljene sine enda, og dette gjenspeiler et grunnleggende positivt syn på den globale økonomien.

Les hele det nye Investor Brief med vår vurdering av Brexit-valget og betydningen for investorer her. 

LES OGSÅ: Derfor stemmer britene om Brexit

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.