Del

Reformer gir håp for Kinas økonomi

Kinas regjering har lansert en rekke banebrytende reformer som har fått smilet frem hos Danske Invests sjefsanalytiker. Han understreker likevel at det kreves hardt arbeid og at resultatene først vil bli synlige på lengre sikt.

Da Kinas ledelse nylig lanserte en rekke reformer, var de langt mer omfattende og detaljerte enn det økonomene og analytikerne hadde forventet.  Danske Invests sjefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen reagerte raskt da reformene ble etablert. Selv om reformene er gode nyheter både for Kina og andre fremvoksende  markeder, vil ikke gevinsten komme med én gang. Likevel nøler han ikke når han sier at reformene kan være med på å forlenge den kinesiske veksten. Det er veldig gode nyheter for den globale økonomien så vel som investeringer i Kina og fremvoksende markeder. Men først må kredittveksten under kontroll.

Bo Bejstrup Christensen nevner tre fordeler ved de kinesiske reformene samt to faktorer som stadig får han til å rynke pannen når det gjelder veksten på kort sikt.
 
Den private sektoren i Kina får et boost
En del av reformene går ut på å liberalisere den kinesiske økonomien ytterligere og la den private økonomien vokse. I tillegg vil regjeringen endre de virksomhetene som er kontrollert av staten.

”Disse reformene indikerer at lederskapet i Kina er opptatt av å sikre at produktivitetsfremgangen opprettholdes ved å la markedet spille en større rolle. Det er ubetinget positivt,” sier sjefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen fra Danske Invest.
 
Flere får mulighet til å kjøpe boliger
En av de store bekymringene for økonomer og analytikere har vært om boligmarkedet i Kina vil utvikle seg til en krise eller til et kollaps. De nye reformene vil være med på å øke etterspørselen etter boliger og dermed holdeboligbyggingen og prisene oppe.

”Blir reformene gjennomført vil det bli lettere å flytte fra landet til byen. Det vil være med på å opprettholde etterspørselen etter boliger, som igjen reduserer risikoen for en krise i boligmarkedet,” sier sjefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen.
 
Kommunene belønnes for mindre gjeld
Utviklingen i den kinesiske gjelden har vært et omdiskutert emne, og med de nye reformene ser regjeringsmakten i Kina ut til å ha funnet en måte å stramme opp gjeldsutviklingen på.

”Når de sentrale myndighetene skal vurdere om de lokale regjeringene i Kina gjør en god jobb, vil gjeldsveksten ha stor betydning.  Dette er viktig, da de lokale regjeringene hittil har stått for en stor del av gjeldsveksten i Kina,” forklarer Bo Bejstrup Christensen, sjefsanalytiker i Danske Invest.
 
Men pass på… ting tar tid
Nye reformer tar tid både å vedta, implementere og vise til resultater. Derfor kommer ikke disse reformene til å spille en så stor rolle på kort sikt når det gjelder den kinesiske økonomien. Dessuten er det ikke lett å få de vedtatt, sier Bo Bejstrup Christensen.

”Slike reformer blir ikke implementert fra en dag til neste. Det tar tid. Samtidig skal man være oppmerksom på at det er sterke interessegrupper i Kina som vil kjempe mot dette. Og selv etter reformene er gjennomført tar det tid før de slår igjennom,” forklarer Bo Bejstrup Christensen.
 
Bankene låner ofte ut for mye penger
Selv om reformene er positive og viktige skritt på veien mot en videre vekst i Kina, endrer ikke dette at Kina nå står overfor store utfordringer med en sterk gjeldsvekst.

”Gjeldsveksten skal ned på et mer bærekraftig nivå. Vi anser at dette vil legge en demper på den kinesiske veksten på kort sikt. Kina kan derfor komme til å skuffe rent vekstmessig de kommende 3-6 måneder”, sier Bo Bejstrup Christensen.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.