Del

På besøk hos Italias energiminister

Porteføljeforvalterne bak Europe High Dividend møtte nylig Italias energiminister for å forsikre at investeringer i en italiensk gassledningsprodusent fortsatt peker i riktig retning.

Det er ikke hvem som helst som får lov til å møte Italias energiminister. Det har krever et nettverk, utholdenhet og samtidig en status som en solid investor i den italienske energisektoren.

”Nei, det er ikke alle som kan få et slikt møte, men vi har klart å få foten innenfor takket være iherdig jobbing og godt nettverk,” forteller Claus Henrik Johansen. Han er porteføljeforvalter i Danske Capital med ansvar for investeringene i blant annet fondet Europe High Dividend.

Hovedtemaet for var Italias ønske om å utvikle og utvide gassforsyningsnettverket i Italia så det blir bygget flere forsyningskjeder. Et av Italias største problemer med hensyn til energiforsyningen er at det eksisterende ledningsnettet ikke blir utnyttet til det fulle og at landet er avhengig av leveranse fra russiske Gazprom. Med bygging av nye LNG-terminaler er det også mulig å forsyne Italia med gass båtveien, hvilket betyr mindre avhengighet av gassen fra Russland.

En sentral spiller på markedet er italienske gassledningsoperatør Snam. Snam har eneretten på å være operatør av det italienske gassforsyningsnettverket. Selskapet har hittil vært delvis eid av oljeselskapet ENI, men det vil den italienske regjeringen endre på så både Snam og Eni vil være mer selvstendige enheter som kan operere uavhengig i fremtiden. Møte med den italienske energiministeren handlet blant annet om det politiske arbeidet med å skille de to selskapene.

”Vi hadde behov for å høre fra øverste hold om den politiske holdningen til utviklingen av gassnettet. Vi ville gjerne vite om følelsen om positiv utvikling var som vi forventet,” forteller Claus Henrik Johansen. Møte bekreftet at arbeidet går som planlagt og at utviklingen i Snam fremdeles er verdt investeringen.

Når det er interessant å investere i en utbygging av det italienske gass-infrastrukturen skyldes det at Italia i dag har en høyere pris på sin energi enn eksempelvis Frankrike. Det skyldes at Italia ikke har investert i atomkraft. Det betyr at Italia er veldig avhengig av kull og gass. For å øke konkurranseevnen er Italia nødt til å forbedre mulighetene og forsyningssikkerheten i landet ved å utbygge det eksisterende gasslednings-nettverket.

”Snam tjener penger på å installere og drive nettverket. Samtidig eier Snam også gasslagre, som er veldig viktige for å kunne kjøpe gassen billig for så å gjemme den og bruke den når prisene blir høyere,” sier Claus Johansen.

Snam ligger i fondet Europe High Dividend.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.