Del

Østeuropeiske aksjer i vinden

Danske Invest Eastern Europe Convergence har så langt i år levert dobbelt så høyavkastning som aksjemarkedet generelt. Her kan du lese hvor porteføljeforvalteren for tiden ser det største potensialet i øst.

Hittil i år har fondet Danske Invest Eastern Europe Convergence levert dobbelt så høy  avkastning som markedet. Konkret ligger fondets avkastning på 10,1 prosent hittil i år, mens det markedet i Øst-Europa har steget 4,5 prosent – altså en meravkastning på 5,6 prosentpoeng. Husk likevel på at historisk avkastning ikke er en garanti for framtidig avkastning.

Avkastningen i fondet er oppnådd ved å håndplukke attraktive enkeltaksjer i de østeuropeiske markedene, inkludert Tyrkia. Porteføljeforvalter for fondet er Morten Lund Ligaard, og han ser ikke minst et langsiktig potensial i to av fondets kjernemarkeder – Polen og Tyrkia.

Gode prospekter i Polen
Geografisk har Polen den største posisjonen i fondet Danske Invest Eastern Europe Convergence. Mer enn halvparten (53,8 %) av fondet er per i dag investert i Polen. Det store landet opplever stor økonomisk framgang, noe blant annet forbruker- og industrisektoren nyter godt av.

"Polen har en sjelden kombinasjon av et konkurransedyktig lønnsnivå, et høyt utdanningsnivå og en bra geografisk plassering. Polen eksporterer mye til resten av Europa, og spesielt til Tyskland. Som investor er Polen den stabile, langsiktige investeringen der de fundamentale forholdene er solide," sier Morten Lund Ligaard.

Danske Invest Eastern Europe Convergence største posisjon er det polske oljeselskapet PKN Orlen, som driver raffinerier og selger drivstoff. I motsetning til mange oljeselskaper over hele verden har ikke PKN Orlens aksjekurs falt sammen med oljeprisen. Faktisk har aksjen generert en avkastning på 118 prosent de siste tolv månedene, mens avkastningen hittil i år er på 71 prosent. Selskapets kjernemarkeder – bortsett fra Polen – er Tsjekkia, Tyskland og de baltiske statene.

Tror på Tyrkia
Etter Polen følger Tyrkia med 12,6 prosent av fondets kapital – selv om det folkerike landet i dag plages av økende uro mellom tyrkere og kurdere, politisk uro etter parlamentsvalget i juni og borgerkrigen i Syria, som har sendt 1,7 millioner flyktninger over grensen.  Men uroen kan åpne for nye investeringsmuligheter.

"Hvis det ikke lykkes å danne en ny regjering innen utgangen av august, vil det bli nyvalg, og dette kan komme til å sende aksjekursene ytterligere ned. Dersom aksjene faller videre, kan det føre til at vi øker investeringene våre i Tyrkia," sier Morten Lund Ligaard og utdyper:
"Tyrkia er vant til kriser av både politisk og økonomisk art. Historisk er Tyrkia dyktige til å komme tilbake på sporet igjen etter en krise, og vi har flere ganger sett at det er attraktivt å investere i Tyrkia når uroen hersker."

Fondet har blant annet investert i den tyrkiske bilprodusenten Tofas, hvor aksjekursen har steget med 51 prosent på ett år og 22 prosent hittil i år. Men Morten Lund Ligaard ser mer potensial i aksjen.

"I forhold til Tyrkias nåværende velstandsnivå, er det få biler på veiene, noe jeg regner med vil endre seg. I 2010 investerte vi i Tofas, som blant annet utvikler og produserer person- og varebiler for Fiat, som også er en stor aksjonær i selskapet. Vi var nede i våres og besøkte Tofas, og det var en positiv opplevelse som gjorde oss sikrere på investeringen vår," forteller Morten Lund Ligaard.

Tofas har 6500 ansatte, og selskapets moderne fabrikk i Bursa har en kapasitet på 400 000 biler i året og produserer også biler for Peugeot, Opel/Vauxhall og Citroën.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.