Del

Obligasjoner er ikke bare statsobligasjoner

Virksomhetsobligasjoner kan være svaret på urolige aksjemarkeder og lave renter på statsobligasjoner.

Gir statsobligasjoner for lite i rente og er aksjemarkedene for ustabile?

Virksomhetsobligasjoner har under krisen vist seg som et alternativ til både statsobligasjoner og aksjer.

En virksomhetsobligasjon skiller seg fra en statsobligasjon ved at den er utstedt av en virksomhet i stedet for av en stat. Det er en måte for virksomhetene å få finansiering på og renten er høyere enn på solide statsobligasjoner utstedt av land som for eksempel Tyskland og Norge. Motsatt vil det typisk være en større risiko fordi virksomheter lettere kan komme i vanskeligheter med å betale gjelden tilbake enn en ”høyt utviklet” stat.
 
”Krisen i Sør-Europa har satt fokus på statsobligasjoner og risikoen ved å investere i dem. Det er plutselig ikke blitt utenkelig at en vesteuropeisk stat med høy gjeld, store budsjettunderskudd og svak konkurranseevne, som eksempelvis Hellas,  går konkurs og derfor er en investering i slike statsobligasjoner ikke uten risiko,” forklarer Rikke Secher fra Danske Capital. Hun forvalter virksomhetsobligasjoner for Danske Invest.
 
Omvent er statsobligasjoner fra de mer sikre landene som Tyskland og de nordiske landene i så høy kurs at renten har falt markant. Og det gjør dem mindre attraktive. En investering i en virksomhetsobligasjon gir typisk en rente som har rundt tre prosentpoeng over renten på tyske statsobligasjoner.
 
Danske Invest Global Corporate Bonds Class A
Danske Invest Global Corporate Bonds Class A investerer særlig i større europeiske virksomheter. Virksomhetene har en veldig god økonomi og de er ikke så presset som de var under den første finanskrisen. Virksomhetene har vært tilbakeholdne med å kaste seg ut i omkostningstunge  investeringsprosjekter og har store kontantbeholdninger og andre likvide midler på sine balanser. Ifølge Rikke Secher har mange av dem likviditet nok til å tilbakebetale lånet deres 2-3 år ut i fremtiden uten hjelp fra andre finansieringskilder.
 
Attraktivt priset
Rikke Secher er ikke i tvil om at nettopp virksomhetsobligasjoner kan bli de store vinnerne under krisen sett med investeringsbrillene på.
 
Forsiktig strategi
”Når gjeldskrisen er over er virksomhetsobligasjoner et sterkt papir. Prisen er veldig attraktiv når man ser på virksomhetenes økonomiske nøkkeltall. Også selv om en økonomisk nedtur i Europa også vil ramme virksomhetene og deres nøkkeltall,” sier Rikke Secher. Likevel er fondet forsiktig når det kommer til investeringsstrategien for virksomhetsobligasjoner. Ifølge Rikke Secher forventer hun et svært volatilt marked med store kurssvingninger på grunn av finanskrisen – også for virksomhetsobligasjoner.

”Vi er veldig forsiktige og tilbakeholdne. Når fondet går inn i nye investeringer er det særlig fokus på de korte papirene. Altså obligasjoner med opp til 3 års varighet, som er mer kursstabile enn de helt lange obligasjonene”, forteller Rikke Secher.

Hun er dog ikke nervøs for at en konkursbølge skal sette virksomhetsobligasjoner under press.

”Konkurstallene er p.t. historisk lave og vi forventer at konkursraten kun vil stige moderat fra det nåværende veldig lave nivået,” forteller Rikke Secher. Hun understreker samtidig at en eventuell konkurs hos en av de virksomhetene, som fondet investerer i, ikke vil bety store tap fordi fondets  investeringer er spredt ut over mange virksomheter, bransjer og land.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.