Del

Nytt fond går etter meravkastning i vekstmarkeder

Danske Invest lanserer et nytt fond som investerer i obligasjoner fra vekstmarkeder. Fondet har dermed mulighet for å finne investeringer som gir høyere rente enn tradisjonelle innenlandske statsobligasjoner.


Det nye fondet Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta investerer i obligasjoner fra land i vekstmarkedene. Fondet kan være et alternativ for investorer som synes at de får for lav avkastning hvis de bare setter pengene i banken eller investerer i innenlandske statsobligasjoner. En bør imidlertid være oppmerksom på at muligheten for høyere avkastning også betyr høyere risiko.

De nye markedene inkluderer land som Mexico, Brasil, Sør-Afrika, Thailand, Tyrkia, Singapore, Ungarn og Polen. Disse landene er typisk kjennetegnet ved høyere vekst, lav statsgjeld og generelt sunne offentlige balanser. Som et resultat av dette ventes disse obligasjonene å gi høyere avkastning enn obligasjoner fra vestlige land.

Fondet Obligasjon Nye Markeder Lokal Valuta minner i store trekk om Obligasjon Nye Markeder – men med den vesentlige forskjellen at det ikke i samme grad er sørget for valutasikring. Investering direkte i lokale valutaer gir meravkastning, men selvfølgelig også valutarisiko. Den effektive renten (før skatt og avgifter) i Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta ligger i øyeblikket på 4,66 prosent.

Forvalteren på Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta er Sam Finkelstein fra investeringsbanken Goldman Sachs. 

 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.