Del

NYE TALL: Mange private investorer gambler med risikoen

En undersøkelse fra Gallup viser at bare annenhver norsk investor sprer risikoen over mange forskjellige verdipapirer.

Det skranter på risikospredningen i nordmenns porteføljer. I hvert fall er det bare 4 % av de private investorene som svarer at de er helt enige i at de sprer risikoen i porteføljen sin over mange forskjellige verdipapirer. Dette viser en ny spørreundersøkelse utført av Gallup på vegne av Danske Invest, der 1002 private norske investorer har blitt spurt.

I tillegg er 35% stort sett enige i at de sprer risikoen over flere forskjellige verdipapirer, men til sammen utgjør de to gruppene bare 39% av de private investorene.

Dette er alt for lite, mener investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen fra Danske Invest.
«God risikospredning er rett og slett fundamentet i en sterk portefølje. Det er der man som investor kan hente de første sikkerstikkene på vei mot en fornuftig avkastning,» sier han.

Nøkkelen til risikospredning
Som Lars Skovgaard Andersen forklarer, kan man med god risikospredning oppnå samme forventede avkastning som i porteføljen med dårlig risikospredning, men til en lavere risiko. Med andre ord kan man med god risikospredning redusere de løpende svingningene i de investerte midlene og dermed redusere risikoen for et større tap dersom uhellet skulle inntreffe.

«Grunnleggende sett har risikospredning to dimensjoner: For det første en spredning på tvers av aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner og ev. alternative investeringer. Og for det andre en spredning på mange ulike verdipapirer innenfor hver aktivaklasse,» sier Lars Skovgaard Andersen.

En alternativ løsning for private
Investeringsstrategen mener at det er smart for private investorer å overveie ferdige investeringsløsninger fra profesjonelle forvaltere hvis de ikke føler at de har full kontroll over risikospredningen i porteføljen sin.

«Dårlig risikospredning er etter mitt syn en alt for stor og unødvendig risiko å ta hvis man som investor ønsker å beskytte formuen sin. I såkalte balanserte investeringsprodukter er man som investorer sikret en svært stor grad av risikospredning på tvers av ulike aktiva, og risikoen blir kontinuerlig overvåket nøye og tilpasset,» sier han.

Dette kan f.eks. være investeringsprodukter som Danske Invests Horisont-fond, som er skreddersydd til private investorer og som er tilgjengelige i ulike varianter med varierende andel aksjer og obligasjoner.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.