Del

Norske investorer har liten tro på egne evner

En ny undersøkelse fra Danske Invest viser at bare noen få private norske investorer føler seg dyktigere enn gjennomsnittet.

Enten er private norske investorer spesielt ydmyke, eller så har de begrenset tro på egne evner. I hvert fall viser en ny undersøkelse utført av Gallup for Danske Invest at bare 10 % av de private norske investorene betrakter seg selv som bedre enn gjennomsnittet av private investorer.

Spørreundersøkelsen viser også at 52 % av de norske investorene er helt enige eller stort sett enige i at en profesjonell investor kan oppnå en høyere avkastning på pengene deres enn de kan klare selv.

Haavard Bruland, salgsdirektør i Danske Capital og investeringsspesialist for Danske Invest med ansvar for rådgivning og oppfølging av kunder, er overrasket over tallene. 

–Jeg hadde forventet at de private investorene uttrykte mye mer tro på egne evner. Mange private investorer er aktive investorer som handler en del og som ofte har sterke meninger om hva som er gode og dårlige investeringer – og det er i mine øyne mest fornuftig hvis man føler seg i forkant som investor.

Mannlige investorer har størst tro på egne evner
Undersøkelsen omfatter 1.002 private norske investorer. Bare 1 % av respondentene erklærte seg «helt enige» i utsagnet om at de anser seg som bedre enn gjennomsnittet av private investorer – mens 9 % erklærte seg som «stort sett enig».

De mannlige investorene uttrykte større tiltro til egne evner enn kvinnelige investorer. Der 13 % av mennene anser seg som bedre enn gjennomsnittet, er antallet 7 % for kvinnene.

– Det er i utgangspunktet smart å være ydmyk som investor. Men når det er sagt: Det er også paradoksalt at så mange private investorer selv forvalter investeringene sine hvis de i bunn og grunn ikke føler seg spesielt flinke til det, sier Haavard Bruland.

Den største utfordringen for privatpersoner
Han vurderer det slikt at en stor utfordring for private investorer, er å oppnå nødvendig risikospredning i porteføljen. Her kan en kombinasjon av fond med aksjer og obligasjoner være en hensiktsmessig snarvei til risikospredning. Eksempelvis kan et rentefond være investert i 100–200 underliggende enkeltinvesteringer, noe som jo er udelt positivt med tanke på å spre risikoen og begrense mulighetene for å tape penger.

Dessuten har mange private investorer en tendens til å ikke i samme grad holde fast ved sin langsiktige strategi, men bli kortsiktig og vingle når avisene og andre medier er fulle av (særlig) negative, men også positive nyheter. Det begrenser man hvis man bruker mer tid på strategiarbeidet, blant annet ved å ta stilling til hvilke markedssvingninger man må forberede seg på og hva man kan tåle.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.