Del

Nå må du håndplukke vinneraksjene

De siste årene har aksjemarkedene steget over en lav sko, men i årene fremover vil de trolig bli mer ujevne og uforutsigbare, og her er det avgjørende at du er i stand til å velge ut gullaksjene.

Nå blir klinten skilt fra hveten. En rekke av de toneangivende vestlige aksjemarkedene har vært i en nesten uavbrutt stigende trend siden 2009, noe som blant annet har vært drevet av lempelige sentralbanker.

”Den Europeiske Sentralbanken stimulerer fortsatt økonomien i Europa, mens stimuleringen fra Federal Reserve i USA høyst sannsynlig blir utfaset i løpet av 2015, så jeg tror at de lavthengende fruktene er plukket. Som investor må du nå stå mer på egne bein,” sier Lars Skovgaard Andersen som er investeringsstrateg i Danske Invest.

Flere skuffelser fra første kvartals regnskapsperiode i USA viser med all tydelighet at du som investor nå må lære å peke ut sektorvinnerne. Fjerde kvartal av 2014 viste svært positive takter, men siden nyttår har ingen sektorer i USA levd opp til forventningene.

Ifølge investeringsstrategen må du ha gjennomgående forståelse for en sektors bakenforliggende mekanismer hvis du skal ha suksess med å peke ut aksjene som slår det generelle markedet – også kjent som aksjeutvelgelse.

”En som er god til å velge de riktige selskapene kjenner dynamikken i en sektor og vet hvorfor bestemte aksjer er mer attraktive enn konkurrentenes,” sier Lars Skovgaard Andersen.

Helse i fokus
I helsesektoren påvirker mange faktorer selskapenes bunnlinje. I Danske Invest har senior porteføljeforvalter Claus Henrik Johansen fulgt bransjen tett de siste 11 årene og har sin egen strategi når han kontinuerlig forsøker å håndplukke framtidens vinneraksjer i sektoren.

Når et selskap lanserer en ny type medisin, undersøker han flere parametre. For medikamenter er produktets effekt og ikke minst bivirkninger avgjørende for om det har potensial til å bli en salgssuksess. Så beregner sektorspesialisten antallet mulige pasienter, og hvor stort medikamentets forventede totalsalg blir. 

”Jeg besøker sykehus der jeg snakker med spesialleger for å høre hvilke produkter de mener er best på markedet akkurat nå og på sikt,” forklarer han.

Vekter tungt i Danske Invest
Sektoren helse vekter tungt i verdipapirfondene til  Danske Invest. I fondet Danske Invest Global Stockpicking er det åtte legemiddelselskaper i porteføljen, og de har i gjennomsnitt gitt en avkastning på 26,6 prosent det siste året. Til sammenlikning har MSCI Global Health Care oppnådd 15,6 prosent i samme periode - altså en forskjell på 11 prosent. Bare siden januar er forskjellen nesten fem prosent. Historisk avkastning er likevel ingen garanti for framtidig avkastning.

Blant topp-scorerne er irskbaserte Shire som blant annet produserer ADHD-medisin, og amerikanske UnitedHealth Group som er USAs største tilbyder av helsetjenester. De har i løpet av et år oppnådd en avkastning på henholdsvis på 57,3 og 51,3 prosent.

Som sektorekspert tar møter med virksomhetene stor plass i Claus Henrik Johansens kalender uansett om de finner sted over telefonen, under selskapsbesøk eller på store helsekonferanser.

”Jeg har brukt 25 prosent av min tid i USA i det siste halvåret, der jeg dels har hatt møter med legemiddelselskaper, og dels har snakket med leger innenfor bestemte sykdomsområder som kreft, diabetes og allergier,” sier Claus Henrik Johansen. 
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.