Del

Muligheter med selskapsobligasjoner fra den laveste kreditthyllen

I gamle dager ble de kalt "junk bonds" – søppelobligasjoner. Men selskapsobligasjoner med lav kredittkvalitet er på fremmarsj og er i dag blitt en anerkjent investeringsmulighet.

Sjefsporteføljerådgiver for Danske Invest, Andreas Dankel, står i spissen for et av teamene som investerer i selskapsobligasjoner. De siste årene har særlig high yield-obligasjoner vunnet frem – ikke minst i Europa – og gitt tosifret avkastning. Andreas Dankel forklarer her nærmere om selskapsobligasjoner generelt og high yield-obligasjoner spesielt, og hvorfor de kan være en god investering akkurat nå.

High yield: God ved renteøkning og økonomisk vekst
Konkurser forventes å ligge på et historisk lavt nivå pga. de forbedrede økonomiske utsiktene. Og da er high yield-obligasjoner bedre enn andre typer obligasjoner når det gjelder å motstå renteøkningene som økonomene forventer.

"Det er viktig å se på utviklingen i den underliggende renten. Stiger den, vil det så å si spise av avkastningen på selskapsobligasjoner. Men high yield-obligasjoner er ikke like følsomme med hensyn til renteøkninger fordi denne typen obligasjoner gjerne er korte obligasjoner som ikke så lett påvirkes", forteller Andreas Dankel.

Selskapsobligasjoner er i utgangspunktet sikrere enn aksjer
Ifølge sjefsporteføljerådgiver Andreas Dankel kan man som en tommelfingerregel si at selskapsobligasjoner ligger mellom aksjer og stats- og realkredittobligasjoner med hensyn til risiko.

"Selskapsobligasjoner er i utgangspunktet ikke mer risikable enn aksjer. På flere punkter er de faktisk sikrere. I tilfelle virksomheten som har utstedt obligasjonene, går konkurs, mister man nemlig ikke nødvendigvis alle pengene. Det er derimot generelt tilfellet ved aksjer. Og for selskapsobligasjoner får man jo også løpende rente", forklarer Andreas Dankel.

Selskapenes finansielle robusthet avgjør ratingen
Men hva er egentlig en high yield-obligasjon? En high yield-obligasjon er en obligasjon fra en virksomhet som har dårligere evne til å skape stabil inntjening eller har dårligere balanse enn de beste selskapene. Det kan skje hvis selskapet f.eks. har en kapitalstruktur med mye gjeld.

"Det skaper en usikkerhet hos investorene, og det betyr at disse virksomhetene blir nødt til å betale en høyere rente – high yield – hvis de vil låne penger. Ganske enkelt fordi investorene krever mer i rente på grunn av den høyere risikoen", forklarer Andreas Dankel.

Viktigste oppgave: unngå konkursene
For Andreas Dankel handler det særlig om å unngå konkurser når de skal velge ut high yield-obligasjoner til Danske Invests avdelinger med selskapsobligasjoner.

"Målet vårt er selvfølgelig å unngå å investere i selskaper som går konkurs. Og vi ligger faktisk omtrent på null i konkursrate – også i våre high yield-avdelinger i Danske Invest. I tillegg vil vi selvfølgelig gjerne kjøpe obligasjonene til en så høy rente som mulig og deretter se obligasjonskursen stige. Så kan vi selge obligasjonen igjen med gevinst", forklarer Andreas Dankel.

Spre investeringene over flere land og sektorer
High yield-obligasjoner gir en høy kredittrisiko, altså en risiko for at utstederen får problemer med å betale pengene tilbake. Derfor er det viktig å spre investeringene over flere ulike land og sektorer og spre investeringene på mange forskjellige obligasjoner.

Ved å investere i high yield-obligasjoner gjennom en investeringsforening oppnår man en risikospredning over en lang rekke forskjellige obligasjoner, noe som er vanskelig å oppnå på egen hånd. F.eks. står Andreas Dankel i spissen for Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h, som ble lansert i 2013.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.