Del

Medvind for europeiske forbruksaksjer

Lavere oljepris og lettelser fra ECB kommer forbruksrelaterte aksjer til gode. Vi har sett nærmere på hvordan porteføljeforvalterne håndplukker gode forbruksaksjer til de europeiske fondene i Danske Invest.

Europeiske aksjer får medvind av oppkjøpspakken fra den europeiske sentralbanken samtidig som forbruksaksjer vil dra fordel av lavere oljepriser.

«Det er mange forbruksselskaper som har olje som en del av sine kostnader. Det kan være i emballasjen, i selve produktet, i produksjonen av produktet eller transporten», forklarer forvalter Henrik Husted Knudsen, som forvalter europeiske aksjer for Danske Invest.

«En annen positiv effekt er at forbrukernes kjøpekraft blir større fordi utgiftene til energi og bensin blir lavere, noe forbruksaksjene vil nyte ytterligere godt av», tilføyer han.

Danske Invest har flere fond som har europeiske forbruksaksjer i porteføljene. Et av utvalgskriteriene til porteføljeforvalterne er at et selskap må ha en unik markedsposisjon hvis aksjen skal tas med i porteføljen.

Et eksempel er den tyske optikerkjeden Fielmann som opererer på det tyske, østerrikske og sveitsiske markedet og inngår i flere av Danske Invests europeiske fond, blant annet Danske Invest Europa Small Cap. 

«I Tyskland, som er det største markedet deres, har de opparbeidet seg en helt unik markedssituasjon, hvor de i dag selger litt over halvparten av alle brillene som blir solgt i Tyskland», sier Henrik Husted Knudsen.

Målt etter omsetning innehar Fielmann likevel bare en femtedel av markedet, og i forhold til antall butikker står det Fielmann på bare 5 prosent av fasadene.

«Det er jo en helt unik forretningsmodell som er svært vanskelig å utkonkurrere, fordi det er vanskelig å se hvordan små optikerkjeder noensinne skulle bli i stand til å konkurrere med Fielmann på pris og vareutvalg. Dette er et eksempel på et selskap som vi mener har en unik posisjon», uttaler Henrik Husted Knudsen.

Sterkt selskap med lokale varemerker

Et annet eksempel på en forbruksaksje med en unik markedsposisjon, er nederlandske Heineken, som med suksess har gjort varemerket sitt globalt kjent, blant annet via sitt sponsorat av Champions League.

«Men kjernen i Heineken er faktisk ikke så mye selve varemerket, men alle de lokale varemerkene som bryggeriet har konsolidert over de siste 10, 15 og 20 årene», sier Henrik Husted Knudsen. 

Heineken har i løpet av de siste årene bygd opp en supersterk markedsposisjon i land som for eksempel Mexico, Vietnam, og i Nigeria. I  Den demokratiske republikken Kongo sitter Heineken på over halvparten av ølmarkedet.

«Distribusjon er utrolig viktig, og hvis man kan posisjonere seg på et slikt område, er man vanskelig å slå. Med både distribusjon og produksjon på plass, er det vår overbevisning at volumene vil vokse i løpet av de kommende årene i disse stadig unge ølmarkedene, og det samme vil inntjeningen», sier Henrik Husted Knudsen.

Interessante underleverandører

Underleverandører til næringsmiddelprodusenter er et annet område innenfor forbruksaksjer som Danske Invests europeiske aksjeteam synes er interessante.

Her kan vi blant annet nevne den britiske ingrediensprodusenten Croda og to tyske børsnoterte selskaper – Symrise, som leverer dufter og smaker til næringsmidler, rengjørings- og kosmetikkindustrien, og Gea Group, som er ledende innenfor utstyr til meieri- og næringsmiddelsektoren. 

«Her har vi forsøkt å finne underleverandører til næringsmiddelindustrien med sterke markedsposisjoner», sier Henrik Husted Knudsen.

 Det er ikke bare store næringsmiddelselskaper som Nestlé, Procter & Gamble og Unilever disse underleverandørene leverer til. Det er også en lang rekke mindre regionale eller nasjonale næringsmiddelselskaper i vekstmarkeder som er i kraftig vekst for tiden. 

«De små, lokale næringsmiddelselskapene har lært mye av de store. De er nå svært gode på produktinnovasjon, samtidig som de kjenner til den lokale kulturen og de lokale smakene, noe som spiller en stor rolle ved utvikling av nye produkter», sier Henrik Husted Knudsen.

 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.