Del

Markedskommentar for juli

Fortsatt usikkerhet og varierende makrotall preget forrige måned. Her hjemme kom innkjøpssjefenes forventningsindeks for juli på 48,7 poeng. Dette var en oppgang fra 46,5 i juni.

 Hyggelig for norsk økonomi var det også at svensk økonomi fikk seg et løft i andre kvartal. Svensk BNP-vekst var 1,4 prosent fra første til andre kvartal. Dette var langt bedre enn forventet. Sverige er en av Norges viktigste handelspartnere.

Verdens nest største økonomi, den kinesiske, ser ut til å få en myk landing ifølge det Internasjonale Pengefondet (IMF). Veksten i andre kvartal var på 7,6 prosent. En større andel enn tidligere går nå til forbruk, noe som vil kunne virke positivt på økonomien. Flere forventer at veksten vil ta seg opp igjen i andre halvår. Den kinesiske sentralbanken satte ned renten i starten av måneden.

Ønsker du å lese hele månedskommentaren, som inneholder makro-,aksje- og rentekommentar, kan du lese her.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.