Del

Markedskommentar for august

De siste månedene har vist en positiv utvikling i verdens aksjemarkeder. Dette til tross for at usikkerheten rundt gjeldsproblematikken i Europa fortsetter.

Sentimentindeksen, som måler tiltroen europeiske bedrifter har til den økonomiske utviklingen, falt fra 87,9 til 86,1 i august. Det positive er at indeksen holder seg godt over bunnivået fra finanskrisen. Tall som ble lagt frem i løpet av måneden viser også at bankene ser ut til å stramme inn på utlån til hushold-ninger og bedrifter. Sett fra et vekstperspektiv er dette ikke heldig.

I løpet av måneden var Oslo Børs på årsbeste. Oslo Børs falt noe tilbake mot slutten, men endte likevel opp 2,8 prosent. Også internasjonalt var det en god måned. Morgan Stanleys verdensindeks steg med 2,5 prosent. På Wall Street stengte S&P 500 opp 2 prosent og i Europa steg Bloomberg European 500 1,9 prosent. De fremvoksende markedene hadde en litt dårligere måned og endte ned 0,3 prosent.


Ønsker du å lese hele månedskommentaren, som inneholder makro-,aksje- og rentekommentar, kan du lese her.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.