Del

Månedens fond: Gode aksjer for en forsiktig optimist

Fondet Europe High Dividend er et godt alternativ for investorer som ønsker å ta del i en potensiell oppgang for europeisk økonomi og europeiske aksjer uten å ta for stor risiko.

For langsiktige investorer kan tiden saktens være inne til å fokusere på europeiske aksjer. Danske Invests sjefstrateg Bo Bejstrup Christensen er stadig mer overbevist om at vi nærmer oss et vendepunkt for veksten i euroområdet og dermed bedre tider for europeiske aksjer.
«Vi forventer at veksten i Europa vil ta seg opp i 2015, drevet av den lave oljeprisen, bedre tilgjengelighet på kreditt, ekspansiv pengepolitikk og svakere euro, noe som styrker selskapenes konkurranseevne,» forklarer han.
Men det er flere usikkerhetsmomenter i horisonten, ikke minst viktige valg i Hellas og Storbritannia, og for den forsiktige aksjeinvestor er fondet Danske Invest Europe High Dividend derfor et godt valg. Fondet fokuserer på europeiske selskaper som år etter år deler ut utbytte til sine aksjonærer, og det er generelt snakk om godt drevede selskaper med sunne forretningsmodeller og stabil inntjening, herunder mange selskaper innenfor sektorer som forsikring, dagligvarer og forsyning. Denne typen aksjer har historisk  en lavere risiko enn aksjemarkedet som helhet.
Skjermer deg litt mot kursfall
Utbytteaksjer er absolutt ikke de aksjene som går mest opp i gode tider, men de er heller ikke de aksjene som faller mest i dårlige tider. Som investor i Danske Invest Europe High Dividend skjermer du deg på den måten litt mot den politiske usikkerheten som potensielt kan sette sitt preg på finansmarkedene i 2015.
Politisk usikkerhet klarer likevel ikke å svekke Bo Bejstrup Christensens overordnede tro på en oppgang for europeisk økonomi, men akkurat på det europeiske aksjemarkedet finnes det mange utbytteselskaper som må velges med omhu.
I Danske Invest Europe High Dividend er sjefsporteføljeforvalter Peter Nielsen først og fremst på utkikk etter mellomstore og store selskaper med lang investeringshorisont når han setter sammen porteføljen; stabile selskaper med stabil avkastning. Som Peter Nielsen selv forklarer, må du ikke gå ukritisk etter de selskapene som utbetaler høyest utbytte til aksjonærene her og nå.
«Høyt utbytte er fristende, men bør aldri være den eneste rettesnoren for investorer. Det er ingen garanti for at selskapenes langsiktige forretningsmodeller er sunne og holdbare,» sier han.
For Peter Nielsen består kunsten i å grave litt dypere, slik at Danske Invest Europe High Dividend får en kombinasjon av to goder; både et fornuftig løpende utbytte og kursgevinster. Det hele koker ned til å finne sektorer og veldrevne selskaper som er attraktivt priset. Foreløpig har han 34 selskaper i fondet med et gjennomsnittlig utbytte 4,8 prosent.
Klar overvekt i forsikring
«For øyeblikket har vi klart størst overvekt i forsikringsaksjer. Denne sektoren tilbyr ganske mange selskaper med en relativt stabil forretning og god underliggende utvikling. Vi er fortsatt nokså skeptiske når det gjelder bankene utenfor Norden, men med forsikringsselskaper får vi likevel en overvekt for finanssektoren, som etter vår mening generelt er relativt lavt priset i forhold til andre mer sykliske sektorer,» forteller sjefsporteføljeforvalter Peter Nielsen.
Forsyning er en annen sektor som tar opp en del plass i porteføljen.
«Her fokuserer vi spesielt på selskaper som driver infrastruktur, og ikke selskaper som lever av å selge strøm og gass, da de har slitt de siste årene. Blant annet i England har vi hatt noen gode selskaper som leverer litt inntjeningsvekst hvert år i tillegg til et utbytte på 5-6 prosent i året,» sier han.
Også innenfor telesektoren har Peter Nielsen funnet gode selskaper som fortsatt har en statslig eierandel, noe som garanterer en relativt forsiktig tilnærming til risiko, men også et langsiktig fokus på å utvikle sine markeder.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.