Del

Månedens fond: Fantastisk periode for Japan

Det japanske investeringsklimaet gjennomgår store politiske forbedringer, noe som bidrar til aksjeoppgang for selskapene i verdens tredje største økonomi. Det har investorene i Danske Invest Japan nytt godt av.

Første kvartal har vært en sann kursfest for japanske aksjer – og for investorene i Danske Invest Japan.

Fondet oppnådde en avkastning på hele 16,5 prosent i løpet av årets første tremåneder, og selv om tidligere resultater ikke er en garanti for fremtidig avkastning, er det likevel interessant å fokusere på fondet.

"Jeg forventer at japanske aksjer vil prestere minst like godt som europeiske aksjer resten av året.
Norske investorer har i en årrekke holdt seg vekk fra Japan, fordi landets svekkede valuta yen fikk avkastningen til å forsvinne, men denne gangen er Europa mer ekspansiv enn Japan, så vi ser ikke den samme bekymringen for valutaen som tidligere," sier Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Invest.

Porteføljen i fondet består i dag av 92 japanske selskaper, og den største posisjonen er verdens mestselgende bilprodusent, Toyota, som utgjør 7,2 prosent av porteføljen.

Politiske tiltak nytter

Det er flere faktorer som gir vind i seilene til japanske aksjer. Den altoverskyggende grunnen er et paradigmeskifte blant japanske selskaper i deres tilnærming til investorene. For eksempel hoppet kursen til robotprodusenten Fanuc rett til værs da ledelsen kunngjorde at selskapet vil forbedre forholdene for investorene.

Investorvennlige tiltak er en del av den japanske statsministeren Shinzo Abes politiske initiativ for å gjøre landets selskaper mer attraktive for utenlandske investorer. Et av den investorvennlige statsministerens tiltak har vært å introdusere en ny eliteindeks som har fått navnet Nikkei 400. Her blir de børsnoterte selskapene vurdert ut fra sin evne til å generere avkastning i forhold til egenkapitalen de siste tre årene.

Kampen om å bli en del av Nikkei 400 er betydelig, i og med at selskapene her får temmelig stor oppmerksomhet fra utenlandske investorer. Det tvinger virksomhetene til å bli konkurransedyktige og konstant jakte på høyest mulig avkastning.

I tillegg har den japanske sentralbanken ført en ekspansiv sentralbankpolitikk, noe som har svekket yen mot dollar. Dette har eksportbedriftene dratt nytte av. Sist, men ikke minst har de lavere olje- og energiprisene tilgodesett både selskapene og forbrukerne.

Nye tider i Japan

Norske investorer har ofte sett bort fra Japan. Det skyldes muligens at det japanske aksjemarkedet klarte seg dårlig på starten av 2000-tallet, der den toneangivende indeksen Nikkei 225 falt med 27 prosent fra 2000 til 2010. Nå har tendensen snudd. Siden begynnelsen av 2011 har eliteindeksen steget med 84 prosent.

"Som investor bør man ha mot til å bevege seg utenfor komfortsonen sin. Det som skjer i Japan akkurat nå forekommer ekstremt sjeldent, men det er tydelig at man som investor bør fokusere på Japan," sier Lars Skovgaard Andersen.

Risiko og avkastningsmulighet følger hverandre. På risikoindikatoren mellom 1 og 7, plasserer Danske Invest Japan seg på seks, og det er alltid en betydelig risiko forbundet med å investere i aksjer.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.