Del

Kunsten å plukke de beste porteføljeforvalterne

Malene Bason har ansvaret for å håndplukke de beste porteføljeforvalterne til Danske Invest-fondene. Men hva legger hun vekt på når hun skal velge de riktige kandidatene?

Du er ansvarlig for Danske Invest fondenes valg av porteføljeforvaltere? Hva innebærer det?
Jeg står i spissen for et team på sju personer, og arbeidet vårt består blant annet i å velge ut porteføljeforvaltere som skal administrere investeringene i Danske Invest fondene. Det kan være porteføljeforvaltere fra hele verden, og målet vårt er selvsagt å håndplukke de beste. Samtidig følger vi nøye med på utviklingen hos de forskjellige porteføljeforvalterne, slik at vi alltid kjenner til avkastningen, investeringene og bakgrunnen deres.
 
Hvorfor er det viktig å ha lokale porteføljeforvalterne rundt om i verden?
Vi mener at porteføljeforvaltere med lokal kunnskap og innsikt har de beste forutsetningene for å kunne levere en avkastning som er høyere enn referanseindeksen år etter år. Jeg pleier å si at hvis du investerer i en kinesisk aksje, er det vanskelig å sitte på et kontor i Norden og ha kjennskap til det brede kinesiske markedet, reguleringen av det og de konkurrerende selskapene på markedet. Jeg opplever også at språkbarrieren kan være en hindring, selv om man har en forestilling om at man alltid kan kommunisere på engelsk. Språkbarrieren gjør seg spesielt gjeldende hvis man investerer innenfor vekstmarkedene. Jeg har vært med på bedriftsbesøk i Kina der det bare ble kommunisert på engelsk med enkle standardfraser, så hvis jeg stilte utdypende spørsmål, hadde de problemer med å svare. Derfor er det viktig å ha minst én person på investeringsteamet som snakker språket flytende.
 
Hvor finner du kandidater til porteføljeforvaltere for Danske Invest-fondene?
Vi søker i en database som heter eVestment. Det er en global database som inneholder mer enn 34 000 ulike investeringsstrategier. Den gir oss et godt bilde av de mulighetene som finnes innenfor de ulike aktivaklassene og investeringsuniversene. Deretter følger en lang prosess med å innsnevre feltet av kandidater, både via spørreskjemaer, konferansesamtaler og lengre personlige møter.
 
Hvilke parametere er viktige for deg når du vurderer porteføljeforvalterne?
Det er først og fremst viktig å gjennomgå investeringsstrategien med porteføljeforvalteren, slik at jeg bedre kan vurdere bakgrunnen for hver enkelt handel i porteføljen. Jeg er også veldig opptatt av kvaliteten på hele investeringsteamet som porteføljeforvalteren har i ryggen.
Når vi møter et investeringsteam, vil vi derfor gjerne ha et par personlige økter sammen med dem alle, fordi da kan vi teste kunnskapene de har om sektorer og selskaper og dermed få et godt inntrykk av det faglige nivået deres. Det er også viktig at det ikke skjer hyppige utskiftninger i investeringsteamet.
I tillegg er tillit og troverdighet viktig. Vi prøver å snakke med hele investeringsteamet i så mange forskjellige situasjoner som mulig. For eksempel ber vi alltid om at vi spiser lunsj ute av huset, fordi det åpner for å snakke om mer enn bare avkastningstall.

Hvilke ferdigheter kjennetegner de beste porteføljeforvalterne?
Porteføljeforvalteren må ha evnen til å holde fast på investeringsstrategien sin også i stressede perioder på finansmarkedene. Selvfølgelig må en porteføljeforvalter alltid være kritisk overfor investeringene sine, men hvis vedkommende mener at det fortsatt er fornuftig å holde på dem til tross for at avkastningen henger etter i forhold til sammenlignbare konkurrenter og referanseindeks, viser det at forvalteren er trofast mot strategien sin. Det kraftige fallet i oljeprisen har vært en god stresstest for porteføljeforvaltere med høy eksponering mot energisektoren. Jeg pleier å si at investering er en «people-business», så en dyktig porteføljeforvalter må også ha en god sans for markedsutviklingen, fordi man ikke bare kan investere med suksess ut fra matematiske modeller og kvantitative analyser. Man må kunne forstå markedet, selskapene sine og kundene deres.
 
Hvilke faktorer kan gjøre at de røde varsellampene tennes når det gjelder en ekstern porteføljeforvalter?
Vi vurderer kontinuerlig en rekke faktorer, men det viktigste er hvis investeringsstrategien begynner å avvike fra det opprinnelige utgangspunktet, for eksempel hvis risikoen i fondet plutselig stiger betraktelig. I tillegg bør det helst ikke skje altfor hyppige utskiftninger i investeringsteamet, siden stabilitet er viktig. Til slutt følger vi selvfølgelig også avkastningstallene, og de er enkle å måle opp mot konkurrentene og referanseindeksen. Dersom fondet sakker veldig akterut i forhold til konkurrenter og referanseindeks, fører det til at vi ser nøyere på resultatene.
 
BOKS
NAVN: Malene Bason
TITTEL: Sjefsporteføljeforvalter med ansvar for utvelgelse og oppfølging av Danske Invest fondenes porteføljeforvaltere.
UTDANNELSE: MSc i Applied Economics and Finance fra Copenhagen Business School.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.