Del

Kunngjøring: vedtektsendinger med ikrafttredelse 1. Januar 2013

Kunngjøringen gjelder følgende fond: 

Verdipapirfond ISIN Organisasjonsnummer
Danske Invest Horisont Rente NO0010521313 994 093 762
Danske Invest Horisont 20 NO0010621758 997 020 022
Danske Invest Horisont 50 NO0010621766 897 020 122
Danske Invest Horisont 80 NO0010621774 997 020 170

I overensstemmelse med vedtak besluttet i andelseiermøte for alle de nevnte verdipapirfond har Finanstilsynet godkjent følgende endringer knyttet til fondenes vedtekter:
 

1. Alle de nevnte fonds vedtekter endres slik at de blir i overensstemmelse
med de nye ”standardvedtektene” til Verdipapirfondforeningen.

2. innføring av tegningsgebyr for DI Horisont 20, DI Horisont 50 og DI Horisont 80
på inntil henholdsvis 0,2 prosent, 0,5 prosent og 0,8 prosent av tegningsbeløpet;

3. reduksjon av maksimalt tegningsgebyr for DI Horisont Rente til 0 prosent av
tegningsbeløpet;

4. en fast sats på total forvaltningsgodtgjørelse for DI Horisont Rente på
0,7 prosent pro anno;

5. unntak fra vpfl § 6-2 første ledd for DI Horisont Rente;

6. begrensning av alle de nevnte fonds totale investering i utenlandske
non-UCITS til 30 prosent; og

7. fjerning i alle de nevnte fond av vedtektsbestemmelse om unntak og
tillatelse fra Finanstilsynet i henhold til vpfl § 6-7 tredje ledd.

Endringene trer i kraft 1. januar 2013

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.