Del

Kinesiske data skrur opp optimismen

Tilliten til næringslivet har økt i Kina, viser tall fra Midtens rike. ”Det underbygger vår forventning om at veksten i Kina igjen vil begynne å stige”, sier Danske Invests sjefanalytiker. Tall fra boligmarkedet vekker imidlertid fremdeles bekymring.

Øynene er stivt rettet mot de kinesiske nøkkeltallene når de tikker inn. Siden årsskiftet er analytikere og økonomer blitt skuffet over den manglende økonomiske veksten som flere hadde forventet igjen ville runde 7 prosent i 2014. I stedet har veksten falt, noe som har gitt rynker i pannen hos investorer og analytikere. Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen har tidligere vurdert at bunnen nå er nådd, og at den kinesiske økonomien igjen ville peke oppover. Nye tall for næringslivstilliten bekrefter den antakelsen.

”De siste to månedene har vi argumentert for at bunnen var nådd, og at tilliten til næringslivet igjen ville stige som tegn på økt økonomisk vekst – selv om vi ikke regner med at veksten stiger til de tidligere 8 prosent. De nye tallene for næringslivstillit viste akkurat at det går i riktig retning for Kina”, forteller Bo Bejstrup Christensen.

Skuffelsenes tid kan være forbi
Dermed er det utsikter til at kinesisk økonomi vil bryte den negative nyhetsstrømmen som har rammet markedene de siste 12-18 månedene, da veksten i økonomien er vedvart å falle – og tilliten til næringslivet er blitt svekket ytterligere. Men nå er det igjen nye tegn på at skuffelsenes tid kan være over. De siste månedene har i den forbindelse budt på positive nyheter, og de nye tallene for næringslivstilliten er enda en slik i rekken.

Bo Bejstrup Christensen er likevel ikke bare optimistisk. Den kinesiske økonomien rommer fremdeles en del usikkerhetsmomenter som kan få utviklingen til å snu. Blant annet peker han på boligmarkedet.

Tall for boligmarkedet skaper usikkerhet
”De nyeste tallene for boligmarkedet viser at boligsalget er begynt å falle, og at prisene også faller i noen byer. Det indikerer umiddelbart et svekket boligmarked, men vi vurderer det slik at dette er forsinkede resultater av innstramningskampanjen vi har sett fra de kinesiske myndighetene for å få utlånsveksten under kontroll og at dette dermed ikke er tegn på at boligmarkedet er på vei til å falle sammen”, sier Bo Bejstrup Christensen.

De optimistiske tonene fra den kinesiske økonomien er godt nytt for investorene, ettersom det vil bety at bekymringene rundt Kina vil avta. Det vil hjelpe globale aksjer generelt og også aksjer fra nye markeder, som ellers hadde et vanskelig år i 2013 og har falt ytterligere så langt i 2014. Siden ultimo mars er aksjene i de nye markedene likevel begynt å stige igjen – blant annet som følge av bedringen i Kina.
 
Hvis man som investor er interessert i å investere i nye markeder, tilbyr Danske Invest en rekke avdelinger som investerer i både aksjer og obligasjoner fra denne regionen. En av aksjeavdelingene er Nye Markeder Small Cap, som de siste tre månedene har gitt meravkastning i forhold til benchmark – senest i mai da avdelingen gav en avkastning på 5,5 prosent mot en avkastning i benchmarken på 4,6. Avdelingen har de siste fem årene gitt en årlig avkastning på gjennomsnittlig 22,34 prosent – om enn med store svingninger underveis.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.