Del

Kinesisk vekst setter fokus på råvareindustrien

Den kinesiske inflasjonen faller og gir rom for fortsatt stor vekst i Midtens rike. Det setter råvareindustrien og underleverandørene i en gunstig posisjon. Metso er en av dem.

Den kinesiske veksthistorien er også historien om en stadig større etterspørsel etter råvarer. Og siden råvarer er en knapp ressurs, kan fortsatt vekst i den kinesiske økonomien gi gode utsikter for virksomheter som på den ene eller andre måten er involvert i råvareindustrien.

En av virksomhetene som nyter godt av etterspørselen etter råvarer, er finske Metso, som utgjør en del av porteføljen i Danske Invest Europe High Dividend. Metso er et internasjonalt industriselskap som produserer utstyr til blant annet gruve-, olje- og gassindustrien. I tillegg har de en betydelig servicevirksomhet, hvor de tilbyr å lage servicekontrakter på eget utstyr. Selskapet har rundt 29 000 ansatte, og omsatte i 2010 for 5,6 milliarder euro.

Metso står sterkt på lang sikt
Ifølge sjefsporteføljemanager Peter Nielsen fra Danske Capital, som har ansvaret for investeringene i avdelingen Europe High Dividend, er Metso et selskap som står sterkt.

"Selskapet klarer seg godt, selv om det er et syklisk selskap der resultatene svinger med konjunkturene. Men de globale megatrendene vil støtte selskapets langsiktige utvikling, og utsiktene er gode", forteller Peter Nielsen. Han understreker imidlertid at det må forventes at selskapet på kort sikt vil få en viss nedgang i ordreinngangen som følge av vekstreduksjonen vi ser i øyeblikket på grunn av krisen i eurosonen.
 
Nettopp prisen og etterspørselen på råvarer henger uløselig sammen med den økonomiske utviklingen i Kina. Den økende rikdommen i Kina gir økt etterspørsel etter råvarer etter hvert som kineserne vil ha vaskemaskiner og biler, på samme måte som utbygging av infrastrukturen i landet krever råvarer. Prisene på kobber og metall henger generelt tett sammen med Kinas sterke etterspørsel. Dermed vil selskaper i råvareindustrien nyte godt av en fortsatt kinesisk vekst.

Kina har foretatt innstramminger
Ifølge sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen i Danske Invest er utsiktene for Kina på middels lang sikt fornuftige:

"Kina har hatt en god veksthistorikk de siste årene med en gjennomsnittlig vekstrate på 10 prosent i året. I 2008 ble imidlertid landet utsatt for sjokk utenfra i form av den vestlige finanskrisen. Det skjedde samtidig med at myndighetene tidligere på året hadde foretatt en markant innstramming av den økonomiske politikken for å demme opp for stigende inflasjon. Da den globale nedgangen var en realitet, åpnet myndighetene opp slusene, og veksten i Kina økte svært kraftig, drevet av investeringer i infrastruktur og boligbygging. Det ble etterfulgt av nytt inflasjonspress, og boligprisene skjøt i været. Myndighetene måtte igjen stramme inn den økonomiske politikken for å unngå overoppheting. Det ser nå ut til å bære frukt i form av fallende inflasjon og stabile boligpriser. Men myndighetene må ikke på ny lempe for mye på politikken. Det vil gi risiko for fornyet inflasjon. Hvis det blir ført en fornuftig økonomisk politikk, forventer vi en vekst i Kina på 7–8 prosent de neste årene", forteller Bo Bejstrup Christensen.

Han understreker at det imidlertid fortsatt er usikkerhet rundt den kinesiske veksten, på samme måte som en eventuell dyp resesjon i Europa vil ramme Kinas eksport og sette veksten under press.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.