Del

Japanske selskaper blir mer investorvennlige

Japanske aksjer har tidligere vært lite tilgjengelige for investorer, men press fra flere kanter har fått japanske selskaper til å oppføre seg mer investorvennlig. Resultatet er økt interesse og stigende aksjekurser.

Det ble lagt merke til av investorer verden over da den japanske robotprodusenten Fanuc Corp. i forrige uke meddelte at selskapet vil opprette en Investor Relations-avdeling og begynne å avholde aksjonærmøter. Fanuc er kjent som et av de mest hemmelighetsfulle selskapene i Japan, og meldingen sendte aksjekursen opp 13 prosent til sitt høyeste nivå siden børsnoteringen i 1976.

Fanucs melding kommer etter at en av selskapets framtredende aksjonærer, milliardæren Daniel Loeb, offentlig hadde lagt press på selskapet. Daniel Loeb krevde at det gjeldfrie selskapet skulle begynne å bruke noen av pengene sine på å kjøpe tilbake egne aksjer for dermed å støtte aksjekursen.

Fanucs talsmann avviser at Daniel Loeb har noe med de nye investortiltakene å gjøre, og det hører med til historien at de japanske selskapene også fra politisk hold presses til økt investorvennlighet, helt oppe fra statsminister Shinzo Abe.

”Japanske selskaper har i mange år vært overkapitalisert og med en meget konservativ innstilling til tingene. Vi har lenge håpet at de ville åpne mer opp og få mer fokus på en ordentlig betjening av aksjonærene - at de ville få en mer vestlig innstilling til investorpleie, såkalt corporate governance. Det er fortsatt lang vei, men vi kan se at det begynner å skje ting nå,” sier Max Jul Pedersen, sjefporteføljeforvalter for Danske Invest Global Stockpicking.

Ny indeks motiverer selskapene

Fondet har for øyeblikket omkring 11 prosent av sin beholdning i japanske aksjer. Som fondsnavnet Global Stockpicking antyder, er det snakk om utvalgte aksjer, håndplukket av porteføljeforvalterne.

”De japanske selskapene har hatt en tendens til å spare mye. Nå tvinges de til å tenke annerledes fordi de gjerne vil ha prestisjen som ligger i å komme med i den nye japanske Nikkei 400-indeksen, hvor god corporate governance er et av kriteriene for å bli opptatt – og samtidig vil selskapene unngå det nederlaget det er å ikke komme med. Parametre som tilbakekjøp av aksjer og utbyttebetaling er noe som selskapene er blitt svært oppmerksomme på,” forteller porteføljeforvalter Morten Falch som nylig har vært i Japan for blant annet å besøke de selskapene som Danske Invest Global Stockpicking investerer i.

”Det er store utfordringer forbundet med å investere i japanske aksjer, men vi opplever også at selskapene begynner å forstå at man som investor ikke aksepterer lavere avkastning enn fra internasjonale konkurrenter,” sier Morten Falch.

Etter mange tiår med lav vekst og perioder med fallende priser har de siste årene artet seg bedre for den japanske økonomien.

”Forhåpentlig kan det spre en eller annen form for optimisme,” sier Morten Falch og fortsetter:
 
”Japan er et samfunn der det ligger inngrodd i selskapene at man ikke sier opp folk så lenge man tjener penger. Der er ingen målsetning om å gjøre det bedre enn året før. Så det står i stampe og selskapene har vansker med å komme ut  av denne situasjonen”

Interessant selskap i porteføljen

Et av de selskapene som har vært i Danske Invest Global Stockpicking i flere år er East Japan som står for togdrift og togstasjoner i Japan. 

”Togdrift er dyrt. En del av selskapets inntjening skal også komme fra stasjonene, og som vi kjenner det fra Vesten er det ikke en særlig god forretning. Men når man kommer ut og ser hvordan det japanske samfunnet er bygd opp, så forstår man det bedre. Folk lever sine liv i togene og rundt om stasjonene. Den beste beliggenheten er å bo like ved stasjonene,” sier Morten Falch.

Her har nettopp East Japan en fordel. Utover gode stasjoner eier selskapet tomter og eiendommer omkring stasjonene. 

”Selv om det har vært deflasjon, så har de klart å holde utleieprisene konstant. Det vil si at de reelt sett har vært i stand til å sette opp prisene i et miljø det det har vært fallende priser,” forteller Morten Falch.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.