Del

Japanske aksjer stiger i kjølevannet av politiske reformer

Etter flere år med svak avkastning har japanske aksjer i 2013 opplevd en opptur. Den nye statsministeren får mye av æren for kursstigningen.

Vi har spurt Daiwa, som forvalter japanske aksjer for Danske Invest, hva de forventer i fremtiden og har bedt dem gi et eksempel på hvordan de velger de mest attraktive aksjene.

Japanske aksjer har for alvor fått medvind i 2013 etter flere år uten nevneverdige avkastning. Flere økonomer og analytikere viser til at Japans nye statsminister Shinzo Abe har en stor del av æren for de optimistiske tonene blant investorene. Etter at han vant valget i desember i fjor lanserte han er rekke tiltak som skulle få i gang økonomien, blant annet en skånsom pengepolitikk, en ekspansiv finanspolitikk og en rekke reformer.

Osamu Koide fra Daiwa SB Investments har investert i japanske aksjer i 25 år og han fikk i februar 2013 ansvaret for investeringene i fondet Danske Invest Japan. Vi har spurt hva han forventer av japanske aksjer fremover og hvilke selskaper han har troen på.

Hva er dine forventninger til 2013?
Vi fastholder vår optimistiske syn på det japanske markedet og de sektorer som nyter godt av det innenlandske forbruket. Vi ser den nye regjeringen, gjennom politikken som ofte refereres til som ”Abenomics”,  vil bidra positivt for den japanske økonomien.. (red.: Betegnelsen Abenomics dekker alle de tiltakene som statsminister Abe har lansert).

Den japanske økonomien fortsetter den positive utviklingen  og aksjene stiger. Hva med den japanske befolkningen – tror de også at økonomien endelig snur?
Det fortsatt slik at produksjonsforventningene er under nivåene fra før finanskrisen. Men data vedrørende bl.a. stemningen hos ansatte i konjunkturfølsomme yrker, f.eks. taxisjåfører, har økt jevnt og trutt siden andre halvdel av 2012. Kombinasjonen av verdistigningen i aksjer  og svekkelse av yenen, som Abenomics har medført, har dessuten ført til ytterligere press på den allerede positive utviklingen i virksomheters og forbrukernes tillitt.

Hvilken risiko står det japanske markedet ovenfor?
Vi tror at den største risikoen for det japanske markedet er den politiske risikoen. Spesielt hvis tilfredsheten med det liberale demokratiske partiet (LDP) av en eller annen grunn faller. Det vil kunne gjøre det vanskelig å vinne valget i overhuset til sommeren og dermed vil det bli vanskelig å få gjennomført de tiltakene som er beskrevet i Abenomics. Akkurat nå er det ingenting som tyder på at befolkningens støtte til statsministeren vil avta. Inntil videre har meningsmålingene vist en overraskende høy tilslutning til Abes regjering på rundt 70 prosent.

Kan du gi et eksempel på hvordan dere utvelger de selskapene som dere investerer i?
Vi har jo den fordelen at vi er en del av det japanske markedet og har en god kjennskap til de lokale selskapene. I vårt team har vi derfor løpende dialog med selskaper fra hele Japan – også selskaper som ikke er i markedets søkelys. Det gir oss mulighet til å oppdage om et selskap er i gang med viktige endringer, som kan endre utviklingen. Et godt eksempel på dette er Rohm, et selskap som produserer elektriske komponenter.

Inntil it-boblen sprakk i begynnelsen av 2000 var Rohm et solid selskap, men da de etterfølgende mistet ordre fra den japanske elektronikkbransjen og det ikke lykkes å få utenlandske kunder, stagnerte inntekten. Etter en del nedjusteringer mistet investorene troen på selskapet.

Selv om mange anser Rohm for et ”kjedelig” selskap uten potensial så viste våre analyser at de stod overfor nye muligheter for inntekt på bakgrunn av en økende produksjon av energibesparende komponenter til f.eks. motorer til elektriske kjøretøy. Vi kjøpte for første gang aksjer i Rohm 31. mai 2013 og siden da har aksjen steget pent (per 24. juni). Jeg syns det er et veldig godt eksempel på hvordan vi jobber med å finne selskaper som andre har mistet troen på, men som fortsatt har potensial.
 
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.