Del

Investorrepresentant til styret i Danske Invest Management A/S

Professor Søren Hvidkjær er valgt som investorrepresentant til styret i Danske Invest Management A/S.

Investorer i fond som forvaltes av Danske Invest Management A/S har ifølge dansk lov en mulighet til å velge et medlem – en investorrepresentant – til selskapets styre. 
 
Det har vært mulig å nominere kandidater i perioden fra 7. til 21. mars 2016. Søren Hvidkjær er eneste nominerte kandidat.
 
Søren Hvidkjær er professor ved og leder for Institut for Finansiering ved Copenhagen Business School og er innstilt av leder og nestleder i foreningene som administreres av Danske Invest Management A/S. Søren Hvidkjær har i de siste tre årene vært investorrepresentant i selskapets styre og er dermed nominert til gjenvalg.
 
Ettersom det ikke er nominert flere kandidater, betraktes Søren Hvidkjær som valgt til investorrepresentant i styret til Danske Invest Management A/S. Det gjennomføres derfor ingen avstemning.
 
Investorrepresentanten inngår på lik linje med de andre styremedlemmene og skal sammen med disse sikre en effektiv drift av selskapet og de forvaltede midlene. Valget gjelder for en periode på tre år.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.