Del

Investorene står overfor regnskapets time

Regnskapssesongen starter i begynnelsen av april, og nå skal selskapene levere resultatet. Det er en god anledning til å gjennomgå din portefølje.

Hvor mange obligasjoner bør man ha i porteføljen og hvilke? Og hva med aksjene? Er risikospredningen fortsatt intakt?

Regnskapssesongen for første kvartal står foran oss og det kan gi svingninger på aksjemarkedene, avhengig av om selskapene leverer et resultat som stemmer overens med det markedet forventer. Det er derfor en god idé å gjennomgå din portefølje for å se om man har den risikospredningen man hadde regnet med, og om andelen av aksjer og obligasjoner er som forventet. I følge sjefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen fra Danske Invest er porteføljeforvaltning viktig. Han peker på fire årsaker til at en servicesjekk av investeringene er fornuftig akkurat nå.

Du skal være rustet til regnskapene
Fremleggelse av regnskapet er selskapenes store eksamen, og det er derfor viktig at du som investor er godt forberedt.

”Noen selskaper kan skuffe, mens andre kan overraske positivt. Dette vil naturligvis påvirke aksjekursene. Det er derfor viktig at man som investor ikke blir eksponert for mye mot enkelte sektorer eller har stor overvekt i bestemte selskaper. Risikospredning er nøkkelordet,” sier Bo Bejstrup Christensen fra Danske Invest.

Prisstigninger endrer sammensetningen din
Hvis man hadde 10% small cap-aksjer i porteføljen sin for to år siden, kan den positive utviklingen på aksjemarkedene ha økt verdien på den type aksjer så mye at de i dag fyller mer i porteføljen enn tidligere. Det er derfor viktig at man kontinuerlig holder øye med sammensetningen av porteføljen sin, forklarer Bo Bejstrup Christensen.

”Forvalteren kan sette sammen en investeringsprofil ut i fra risikovillighet og tidshorisont. Porteføljen skal selvfølgelig avspeile denne profilen.  Det er derfor en god idé å kontinuerlig sjekke om sammensetningen i porteføljen er den riktige,” sier Bo Bejstrup Christensen.

Lave renter legger press på obligasjonsavkastningen
En godt balansert portefølje inneholder både aksjer og obligasjoner. Men den lave renten og utsikten til en stigende global økonomisk vekst kan gjøre det vanskelig å skape høy avkastning i noen typer obligasjonsinvesteringer.

”Det er viktig at man har de riktige obligasjonene i sin portefølje, og de historiske  lave rentene er en god mulighet til å se igjennom sin obligasjonsportefølje. Det er for eksempel stor forskjell på avkastningsmulighetene i danske statsobligasjoner og i virksomhetsobligasjoner,” sier Bo Bejstrup Christensen.

Husk at investeringene skal være langsiktige
Selv om det er viktig å kontinuerlig holde øye med porteføljen sin, skal man ikke la seg påvirke av små eller store svingninger på investeringsmarkedene. Ha tro på investeringsprofilen din, sier Bo.

”Hvis man selger når markedene allerede har falt og først kjøper når markedet allerede har begynt å stige, mister man potensielle gevinster. Har man først valgt en investeringsprofil skal man grunnleggende sett holde seg til den – også i nedgangstider,” sier Bo Bejstrup Christensen.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.