Del

Hvor ble det av Kina?

Midt i alt det negative fokuset ser sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen positive signaler fra Kina.

Jeg har jobbet med global investeringsstrategi i over 10 år og har fulgt Kina tett i 7 av disse. Likevel overrasker det meg fortsatt – selv nå – hvor raskt finansmarkedene kan skifte fokus. I årets første dager handlet det hele om den kinesiske valutaen (som uventet svekket seg). Lynraskt skiftet fokuset over til den negative virkningen av lave oljepriser, videre til resesjon i USA, og nå senest til europeiske banker. Kina har nærmest forsvunnet fra debatten. Hva skjer i Kina – og hva er statusen for den beryktede valutaen?

Det nye året har sendt Kina inn i en dvale
En av grunnene til at markedet har flyttet fokuset vekk fra Kina, er ganske enkelt at Kina selv nærmest gikk i dvale. Det kinesiske nyttåret er nettopp overstått, men mens det står på, står Kina mer eller mindre stille. Millioner av mennesker drar hjem og feirer nyttår sammen med familien i rundt en ukes tid – inkludert de mange arbeidsinnvandrerne som daglig bemanner landets fabrikker og samlebånd. Men det hører samtidig med til historien at nyttåret er flytende, og derfor er sesongjusteringen av data fra januar og februar litt vrien. Det skapte for noen år siden en voldsom usikkerhet, fordi markedet la vekt på de svake nøkkeltallene for januar, som senere viste seg å bli oppveid av sterke februartall. De siste årene har myndighetene – fornuftig nok – unnlatt å publisere det meste av data for den enkelte måneden og publiserer i stedet data for begge månedene samlet i mars. Dermed er en av grunnene til stillheten rundt Kina ganske enkelt at markedene for tiden befinner seg i et vakuum. Vi får svært få nøkkeltall å forholde oss til, og akkurat nå er intet nytt på mange måter godt nytt.

Valutaen er stabil – også framover
Den primære årsaken til den relative stillheten rundt Kina er etter vår oppfatning at det store valutaspetakkelet i årets første dager var feilaktig. Da markedene for alvor gikk amok, gikk myndighetene tilbake til det gode, gamle regimet – å holde valutaen stabil mot den amerikanske dollaren. Dermed lå den nesten urokkelig på samme nivå mot dollaren fra 11. januar til 12. februar. Og i det siste har den tatt et større hopp oppover mot dollaren, så i skrivende stund er den nesten uendret mot dollaren i år.

Mot den brede kurven av valutaer, som kineserne annonserte i fjor, er den kinesiske valutaen fortsatt litt svekket. Hvis vi tar et skritt tilbake, var det største problemet imidlertid at markedene hadde vanskeligheter med å forstå hva kineserne hadde planlagt med valutaen. Og her har det skjedd saker og ting – lederen for den kinesiske sentralbanken, Zhou Xiaochuan, holdt en sjeldent lang og detaljert pressekonferanse forrige helg. Her svarte han på spørsmål fra kinesisk presse og prøvde å forklare hva sentralbanken ønsker å oppnå.

De tre viktige budskapene
Vi heftet oss spesielt ved tre primære budskaper fra sentralbanksjefen:
For det første ønsker de ikke å skape unødvendig usikkerhet. Dette betyr at sentralbanken holder valutaen stabil på tidspunkter der markedet er overdrevent nervøst. Som nå. Og som vi har diskutert mange ganger før, har Kina med sitt store årlige handelsoverskudd på 600 milliarder dollar en valutareserve på over 3000 milliarder dollar og begrenset utenlandsgjeld de verktøyene som trengs for å holde valutaen stabil i lang tid – hvis og når de ønsker det.

For det andre påpekte han at det svært store handelsoverskuddet er et tegn på at valutaen ikke fundamentalt sett er overvurdert. Sagt på en annen måte: Kina vinner stadig markedsandeler på verdensbasis, noe som ikke akkurat tyder på at valutaen er for dyr. Dermed konkluderte han med at dersom man ser bort fra spekulative angrep og kortsiktige kapitalbevegelser ut av landet, er det ikke et fundamentalt behov for at valutaen skal svekkes.

Til slutt forklarte han at Kina på lengre sikt fortsatt ønsker seg en mer flytende og markedsbestemt valuta. Men det ble samtidig sagt mellom linjene at denne prosessen vil foregå på Kinas premisser.

Derfor devaluerer ikke Kina valutaen
Konklusjonen er klar: Kina vil ikke være kilden til katastrofescenarier og usikkerhet, men den lange vandringen mot en mer fleksibel valuta er intakt. På kort sikt forventer vi fortsatt stabilitet. På lengre sikt avgjøres hastigheten som valutaen svekkes med mot dollar hovedsakelig av hvor raskt og hvor mye den amerikanske sentralbanken hever renten.

Vi endrer ikke syn. Kina vil ikke devaluere valutaen, delvis fordi det ikke er et fundamentalt behov for det, delvis fordi det ville vært det verst tenkelige signalet å sende. Hvis de gjør det, vil markedet bare gå enda hardere til verks i forsøket på å presse valutaen lavere.
De gode nyhetene stopper ikke her. Vi har siden slutten av 2015 advart om at veksten i Kina vil bli svekket i de første månedene av året. Og selv om vi fortsatt forteller en historie om strukturelt svakere vekst i det lange løp, er det etter vår mening mildere vinder på vei på kort sikt.

Kinesisk stabilitet er bra for globale aksjer
Vi baserer i stor grad vår kortsiktige analyse av den kinesiske vekstsyklusen på boligmarkedet og kredittgivningen. Når det gjelder førstnevnte, har Kina de siste ukene annonsert et par lettelser i den restriktive boligmarkedspolitikken. Dermed har egenkapitalkravet til førstegangskjøpere blitt redusert til 20 %, fra tidligere 30 %. Vi forventer at dette vil være nok til å stabilisere aktiviteten på boligmarkedet i tiden fram mot sommeren.

Samtidig virker kredittgivningen å ha økt. Dette er absolutt ikke ubetinget positivt, og på lang sikt maner vi fortsatt til forsiktighet rundt Kina og vekstmarkedene generelt, men på kort sikt vil myndighetenes fokus på å støtte veksten lykkes.

Med den betydelige skepsisen og forvirringen som per i dag råder rundt Kina, mener vi derfor at Kina vil bli en kilde til stabilitet i løpet av våren, og dette er gode nyheter for globale aksjer. Spesielt om man tar i betraktning de mange dommedagsprofetiene om valutakollaps, finanskrise og regelrett resesjon. Dette er nok en grunn til at vi opprettholder vår positive holdning til aksjer.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.