Del

Hva skjer i banksektoren?

Sektorspesialist besvarer 7 spørsmål om uroen som nå hersker i den europeiske banksektoren.

Den europeiske sentralbanken ønsker at banken Monte dei Paschi di Siena, som ble grunnlagt i 1472 og dermed er den eldste i sitt slag, reduserer antallet dårlige lån med 40 % i løpet av de neste tre årene. Foto: Scanpix

Lurer en ny stor bankkrise i Europa rett rundt hjørnet? Det kan man kanskje tro hvis man ser på den europeiske banksektorens referanseindeks, Stoxx Europe 600 Banks, som i skrivende stund ligger 31,10 % lavere enn ved årsskiftet. Det er det laveste nivået siden november 2011.

Men sektoren står ikke overfor en krise med store konsekvenser for resten av økonomien, mener Anders Hornbak, som er porteføljeforvalter for Danske Invest Europa og ekspert på investeringer i finanssektoren for Danske Invests europeiske og globale fond.

Hva er statusen for den europeiske banksektoren?
«Den europeiske banksektoren går gjennom en stressende periode og blir for øyeblikket handelt på en bokført verdi på 0,6, noe som historisk sett er billig. Allerede før Brexit var forventningene til banksektoren lave på grunn av de negative rentene, som har en enormt negativ effekt på bankenes netto renteinntekter. Vi mener at markedets forventninger til bankenes inntjening har falt med ytterligere 15 % etter den britiske folkeavstemningen, og markedet forventer at rentene vil holde seg lave i lang tid, utlånsveksten blir lavere, kapitalmarkedsrelaterte inntekter faller og nedskrivningene blir høyere.»

Står Europa overfor en ny bankkrise?
«Selv om aksjekursene kan gjenspeile en slags krise, kjemper ikke sektoren samme kamp for å overleve som etter finanskrisen. Hvis man ser på lånemarkedene, har det stabilisert seg betydelig, fordi Den europeiske sentralbanken, ESB, opptrer mer aktivt. Dette er en betydelig forskjell i forhold til før, da bankene fant det vanskelig å refinansiere seg på det åpne markedet. Det er en markant forskjell fra tidligere, da det var en direkte likviditetskrise. Det mener jeg at ikke er tilfelle denne gangen. Hvis vi ser på uroen i dag, er det de italienske bankene som skaper den.»

Hva skjer i Italia?
«De italienske bankene har rundt 200 milliarder euro i dårlige utlån for– det vil si lån som det er usikkert om de noen gang får tilbakebetalt. I 2014 vokste volumet av dårlige lån med rundt 25 %, men nå ligger vekstraten av dårlige lån stabilt på rundt 3-4 %, og den totale mengden av utestående dårlige lån ligger for første gang på mange år stabilt rundt 200 milliarder euro. Derfor er det ingenting som tyder på at det vil eskalere videre herfra – tvert imot er det mer stabilt enn på lenge. I tillegg har utsiktene for de italienske bankenes inntjening falt med rundt 25 % for 2017 og 2018. Selv om usikkerheten rammer hele sektoren, er det Monte dei Paschi som har blitt hardest rammet. ESB har bedt Monte dei Paschi om å redusere antallet dårlige lån i forhold til alminnelige lån fra 34,4 % til 20 % innen 2018. Det kan de ikke gjøre på det frie markedet. Derfor har regjeringen opprettet Atlante-fondet på 4,8 milliarder euro med det formål å hjelpe bankene med de dårlige lånene, men problemet er hvorvidt dette er nok.»

Hvordan griper du an situasjonen som investor?
«Jeg mener at man bør være forsiktig med å investere i den europeiske banksektoren og spesielt være oppmerksom på risikoen som investeringsbankene utgjør. Hvis man er interessert i sektoren, er velkapitaliserte og veldrevne banker mest interessante.»

Hvilken informasjon trenger markedet for å bryte den negative trenden?
«For Italia blir det viktig at det kommer en løsning for Monte dei Paschi som ikke skader resten av den italienske banksektoren. Men den overordnede årsaken til at banksektoren er under press, er Den europeiske sentralbankens pengepolitikk, fordi de negative rentene skader bankenes inntjening, samt at Italia fortsatt ligger etter med å skape økonomisk vekst. Så det viktigste er at ESB signaliserer at de i det minste ikke vil kutte rentene ytterligere herfra. Dessuten er bankene avhengige av den makroøkonomiske utviklingen, så det blir også viktig at det kommer data som kan indikere at Brexit ikke får en overdrevent negativ effekt på den europeiske økonomien.»
 
Hvordan vurderer du markedets forventninger om utbytte i finanssektoren?
«Jeg mener at markedets forventninger til de europeiske bankenes utbytte er for høye, og spesielt for søreuropeiske banker, mens jeg stoler mer på forventningene til de nordiske bankene. For forsikringsselskapene er jeg mer enig med markedets forventninger.»

Nærmer den europeiske banksektoren seg et bunnivå?
«Sektoren ser billig ut historisk sett, men det er mange usikkerhetsmomenter for øyeblikket, så selv om sektoren ser billig ut, vil jeg heller avvente til jeg får mer innsikt i hvordan problemene vil bli løst og hvordan det vil påvirke bankenes verdivurdering.»
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.